Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Lärarprogrammet - Historia, 270 hp, Högskolan Dalarna Falun

Utbildare/skola

Högskolan Dalarna

Kommun(er)

Falun

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Lärarprogrammet - Historia, 270 hp, Högskolan Dalarna Falun

Lärarprogrammet är en samordnad utbildning för blivande lärare i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Programmet byggs upp av tre utbildningsområden; pedagogiskt arbete, inriktningar och specialiseringar.

Inriktningen är det ämne eller ämnesområde som bildar basen i utbildningen och den framtida yrkesverksamheten. När du söker till Lärarprogrammet väljer du samtidigt inriktning.

Utbildningen inleds med kursen Pedagogiskt arbete I, som är en gemensam kurs för alla studievägar inom programmet. Därefter påbörjas studierna inom inriktningen.Inriktning Historia förbereder för undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Den vänder sig till dig som är intresserad av kulturens, politikens, ekonomins och det sociala livets historiska utveckling och ger verktyg för tolkning och förståelse av det förflutna.

I inriktning Historia ingår ämneskurserna Historia I, 30 hp, Historia II, 30 hp och Ämnesdidaktik för historia inom Pedagogiskt arbete II, 30 hp samt Historia III för lärarutbildningen, 30 hp.

Efter inriktningen kan du själv bestämma vilket ämne eller villka ämnen du skall ha som komplement till inriktningen i din lärarexamen.

Inriktning Historia erbjuds även som webbaserad utbildning.

För att läsa inriktningen Historia krävs grundläggande behörighet samt Historia A och Samhällskunskap A.