Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Kandidatutbildning Fastighet och Finans 180 hp, KTH, Stockholm

Utbildningspresentation

Kandidatutbildning Fastighet och Finans 180 hp, KTH, Stockholm

Välkommen till Fastighet och Finans!

Fastighet & Finans programmet är ett uttryck för en generell trend att fastighetsmarknaden allt mer integreras med den finansiella sektorn. Särskilt poängteras den finansiella sektorns roll i samhällsbyggandet, informationstekniken som ett centralt ämnesområde integrerat med ekonomi och juridik, kundperspektivets betydelse för såväl bank- som fastighetssektorerna, rättssystemet som legal infrastruktur för det finansiella systemet och fastighetssektorn.

Inför det tredje och sista läsåret väljer du inriktning, profil fastighet eller profil finans. Den förstnämnda inriktningen syftar till att utbilda fastighetsekonomer med inriktning mot omvärldsanalyser, fastighetsvärdering samt ekonomisk förvaltning av kommersiella fastigheter. Möjliga framtida arbetsgivare är till exempel banker, andra finansiärer och försäkringsbolag. Efter tre år kan du gå ut i yrkeslivet eller fortsätta att studera på något masterprogram i Sverige eller utomlands.

Jobbet och framtiden

Kandidatprogrammet inom Fastighet och finans är för dig som siktar på att jobba med fastighetsekonomi eller inom den finansiella sektorn. Utbildningen är uttryck för en generell trend att fastighetsmarknaden integreras med den finansiella sektorn. Möjliga framtida arbetsgivare är till exempel banker, försäkringsbolag, bostadsfinansieringsinstitut och fastighetsbolag där arbetsuppgifterna skiftar och möjligheterna att prova på olika områden inom sektorerna är stora. Utbildningen har skapats i samarbete med företag inom de aktuella branscherna för att svara mot behovet av arbetskraft.

Utbildningen

Den som utbildas inom kandidatprogrammet får kunskap inom främst ekonomi, informationsteknik, juridik och matematik. Programinnehållet bygger på breda och djupa kompetenser som delvis är unika för KTH. Utbildningen poängterar särskilt:

• Den finansiella sektorns roll i samhällsbyggandet
• Informationstekniken som ett centralt ämnesområde integrerat med ekonomi och juridik
• Kundperspektivets betydelse för såväl bank- som fastighetssektorerna
• Rättssystemet som legal infrastruktur för den finansiella sektorn och fastighetsmarknaden.

Under de första fem terminerna är kurserna obligatoriska. Den sjätte terminen innebär en fördjupning mot antingen Fastighet eller Finans.