Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Högskoleutbildning Byggteknik och fastighetsförmedling 120 hp, KTH, Stockholm

Utbildningspresentation

Högskoleutbildning Byggteknik och fastighetsförmedling 120 hp, KTH, Stockholm

Jobbet och framtiden

I fastighetsmäklarens arbetsuppgifter ingår att skapa kontakter mellan köpare och säljare och att hjälpa parterna till ett avtal som har en skälig avvägning mellan partsintressena. Fastighetsmäklaren ska vara opartisk i sin relation mellan köpare och säljare, vilket innebär att båda parter ska kunna lita på fastighetsmäklaren och få den rådgivning som var och en behöver. Branschen är konjunkturkänslig och konkurrensen mellan fastighetsmäklare är hård på bra marknader, men det finns ändå utrymme för nytillskott.

Utbildningen

Byggteknik och fastighetsförmedling 120 hp är en tvåårig yrkesinriktad högskoleutbildning. Efter avslutad utbildning får du en Högskoleexamen inom byggteknik och fastighetsförmedling (University Diploma in Constructional Technology and Real Estate Agency). Utbildningen ger kunskaper i fastighetsförmedling, byggteknik, juridik och ekonomi. Samtliga kurser är profilerade mot fastighetsområdet. Vissa föreläsningar ges av representanter från branschen, vilket ger en god inblick i den kommande yrkesutövningen.

Utbildningen ansluter till Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter och motsvarar nämndens krav på de teoretiska kunskaper som krävs för att kunna registreras som fastighetsmäklare. Kurserna avslutas med tentamen. Några kurser har dessutom inlämnings- eller projektrapporter. Utbildningen ges vid KTH Haninge där de flesta kurserna hålls. Några kurser läses på KTH Campus.