Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Högskoleingenjör Kemiteknik 180 hp, KTH, Stockholm

Utbildningspresentation

Högskoleingenjör Kemiteknik 180 hp, KTH, Stockholm

För oss är profilen på högskoleingenjörsutbildningen i kemiteknik mycket viktig. Våra högskoleingenjörer ska ha teoretiska kunskaper inom kemi, kemiteknik och miljöskydd och får dessutom under utbildningen lära sig ett ingenjörsmässigt arbetssätt för att kunna angripa de problemställningar man ställs inför på arbetsplatsen på ett bra och effektivt sätt. Våra färdiga ingenjörer skall veta vart man vänder sig för att få information för att lösa olika typer av kemitekniska problem och ha en god grund för fortsatt utveckling i ett livslångt perspektiv.

Redan i den första kursen lär sig studenterna att arbeta i projektform. Det innebär att våra ingenjörer är mycket duktiga på att arbeta i projekt vilket ger dem en flygande start i arbetslivet. Att projektarbeten dessutom är en rolig undervisningsform där man lär av varandra och får kontakter för livet gör ju inte det hela sämre!

Jobbet och framtiden

Som högskoleingenjör i kemiteknik kan du arbeta med allt från forskning i laboratoriemiljö till storskalig industriell tillverkning. Läkemedel, livsmedel, papper och färg är några av de branscher där kemiingenjörer är verksamma. Även vatten- och energiverk, myndigheter och konsultbolag behöver kemiingenjörer. Högskoleingenjörer från KTH arbetar idag bland annat som produktspecialister, processingenjörer, miljökonsulter, projektledare, kvalitets- och miljöchefer.

Utbildningen

Projektarbeten är ett viktigt inslag i kemiingenjörsutbildningen. Du lär dig hur man löser problem i en projektgrupp, hur man planerar och driver arbetet och hur resultatet presenteras för uppdragsgivaren. De teoretiska momenten i utbildningen kompletteras med många praktiska övningar som laborationer, datorövningar och seminarier. Första året läser du flera kurser i kemi. Andra året har kemitekniken en dominerande roll. Tredje året läser du fortsättningskurser inom kemi, kemiteknik och miljöskydd. Du arbetar i projektform med verkliga frågeställningar från näringslivet.

Inriktningar

De helt valbara kurserna ger dig möjlighet att skapa en egen profil. Du kan profilera dig mot miljö, energi, bioteknik eller moderna material alternativt bredda dig genom kurser i språk, ekonomi, juridik och filosofi. Efter examen väntar ett spännande arbetsliv. Du kan också välja att studera på mastersnivå i Sverige eller utomlands eller att läsa vidare till civilingenjör på KTH.