Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Civilingenjör Samhällsbyggnad 300 hp, KTH, Stockholm

Utbildningspresentation

Civilingenjör Samhällsbyggnad 300 hp, KTH, Stockholm

Välkommen till Samhällsbyggnad!

Jordens befolkning ökar, befintliga städer växer, helt nya städer måste skapas, olika typer av transporter ökar och med det trafikproblemen, nya och bättre metoder behöver utvecklas för att konstruera och bygga t.ex. hus och anläggningar... Listan kan göras ännu längre men om du är intresserad av dessa frågor: hur vårt nuvarande samhälle är planerat, byggt och förvaltat och hur vårt framtida samhälle skall planeras, byggas och förvaltas så är samhällsbyggnadsprogrammet något för dig.

Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas inom samhällsbyggnadsteknik, samhällsekonomi och juridik och därefter en betydlig fördjupning inom ett specifikt samhällsbyggnadsområde, t.ex. huskonstruktion, naturresursteknik, stads- och trafikplanering, bygg- och fastighetsekonomi etc.

Mycket välkommen till Samhällsbyggnadsprogrammet !