Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Civilingenjör Medieteknik 300 hp, KTH, Stockholm

Utbildningspresentation

Civilingenjör Medieteknik 300 hp, KTH, Stockholm

Vår värld, våra jobb och vår fritid domineras allt mer av medier, information, kommunikation och interaktion som baseras på ny informationsteknik. Nya informationsprodukter, medier, underhållning och affärsmöjligheter utvecklas i allt snabbare takt.

Denna utveckling kräver civilingenjörer, som förutom kunskaper inom den senaste tekniken också har insikter om informationsinnehållet i medierna och dess gestaltning, ekonomi och affärsutveckling samt marknadsföring och medieanvändning. En sådan bred kompetens där teknik och naturvetenskap kompletteras med icke-tekniska ämnen får du på KTH:s medieteknikutbildning.