Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Civilingenjör Farkostteknik 300 hp, KTH, Stockholm

Utbildningspresentation

Civilingenjör Farkostteknik 300 hp, KTH, Stockholm

Välkommen till Farkostteknik!

Nu är rätt tid att välja en civilingenjörsutbildning i Farkostteknik. Med klimat och miljö i fokus inser allt fler att transportfrågan är en av framtidens intressantaste och viktigaste frågor. För det moderna samhället ställer allt högre krav på effektiva, komfortabla och driftssäkra transporter - samtidigt som deras miljöpåverkan måste minskas kraftigt. Som civilingenjör från Farkostteknik kan du spela en viktig roll i denna utveckling. Men utbildningen är inte begränsad till detta utan är samtidigt så bred att den öppnar många olika möjligheter.

Farkostteknik kräver en bred teoretisk kunskapsbas, men i programmet kommer du redan från första dagen också att tränas i andra färdigheter som krävs av en civilingenjör t ex att kunna kommunicera muntligt och skriftligt, och att arbeta i och leda projekt. I programmet finns också design-bygg-kurser, där du får gå hela vägen från idé till färdig produkt.

Den breda kunskapsbasen gör att du kan välja att specialisera dig inom ett stort antal fördjupningar, och som färdig civilingenjör kommer du att kunna jobba inom många olika typer av företag och branscher. Bland de specialiseringar du kan välja finns inte bara fordonsteknik, aerospace och marina system, utan också till exempel matematik och industriell ekonomi.

Farkostteknikprogrammet har lång tradition av att arbeta med kvaliteten i både programmets innehåll och utbildningens genomförande. Detta belönades häromåret då farkostteknik som första civilingenjörsutbildning i Sverige fick Högskoleverkets kvalitetsutmärkelse Framstående utbildningsmiljö. Detta är en garanti för att din färdiga examen kommer att vara av mycket hög kvalitet.

Välkommen!