Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Handels- och administrationsprogrammet - Milnergymnasiet i Kristianstad

Kommun(er)

Kristianstad

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Handels- och administrationsprogrammet
- Söderportsgymnasiet i Kristianstad

Om handels- och administrationsprogrammet vid Milnergymnasiet i Kristianstad

På Handels- och Administrationsprogrammet (HP) läser du om hur arbetet inom butiksvärlden fungerar. Du läser också ämnen som ger dig kunskap om arbetet inom kontor. Är du intresserad av service och att träffa människor ska du välja Handels- och Administrationsprogrammet. Du lär dig grunder inom inköpsarbete, varuhantering, säljkampanjer marknadsföringsmetoder, varuexponering och utformning av reklammaterial inom handel. Du får kunskaper inom affärskommunikation av olika former (administrativ utbildning) samt grundkunskaper i företagsekonomi. Den största delen av dina kurser inom HP utför du genom datorarbete.

Inriktning

Handels- och Administrationsprogrammets årskurs 1 innehåller baskurser - alla läser samma kurser. På Söderport erbjuder vi inriktningen Handel och service från och med årskurs 2.

Arbetsplatsförlagd utbildning - APU

På båda inriktningarna har du Arbetsplatsförlagd utbildning, allmänt kallat APU. På APU-tid är du ute på en arbetsplats och följer/deltar i allt förekommande arbete.

I årskurs 2 praktiserar du en dag/vecka och när du kommer till årskurs 3 är du ute två dagar/vecka. APU-plats väljer du i samverkan med skolan och i största möjligaste mån utifrån ditt intresse och inriktning. Du får yrkeserfarenhet genom APU och detta ger dig möjlighet att få ett arbete direkt efter gymnasiet.

Individuellt val läser du i årskurs 2 och 3. Du väljer då mellan flera olika kurser, oberoende av vilket program och vilken inriktning du läser.

Ansökan och behörighet

Intresserad av handels- och administrationsprogrammet vid Söderportsgymnasiet i Kristianstad?

För mer information om utbildninge samt ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.