Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Fysikerprogrammet, 180 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Utbildare/skola

Linnéuniversitetet

Kommun(er)

Växjö

Utbildningspresentation

Fysikerprogrammet, 180 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Är du intresserad av hur allting funkar? Som fysiker kan du syssla med allt från det allra minsta till det allra största i universum.

Fysiker utvecklar en särskild förmåga att angripa problem, genom att formulera teoretiska modeller som kan användas för att utföra beräkningar och simuleringar med datorer. Utbildningen lär dig att experimentera och analysera mätresultat, samt att omsätta din kunskap till produkter och tjänster. Fysiker arbetar med viktiga problem som rör vår existens, såsom framtida energiproduktion, transportsystem och vattenförsörjning. Programmet ger dig även möjlighet att arbeta med de områden som sporrar vår fantasi: Vad är universums öde och vad är materians innersta hemligheter?

Programmet börjar med en inledning till den moderna fysiken som bygger på kvantmekanik och Einsteins relativitetsteori.

De olika delarna av den klassiska fysiken tas sedan upp i det sammanhang den bildar bakgrund till den moderna fysiken. Under utbildningens sista år behandlas olika tillämpningsområden av den moderna fysiken. Den generella kompetens du får genom programmet efterfrågas inom många delar av arbetsmarknaden.

Fysiker arbetar oftast med forskning och utveckling inom större tillverkningsföretag och kvalificerade konsultfirmor, t ex analys-, simulerings- eller laborativt arbete. Tekniska fysiker arbetar ofta med konstruktion och beräkningar. Fysiker arbetar också inom universitet och forskningsinstitut.

Filosofie kandidatexamen med huvudområde fysik. Examen om 180 hp på grundnivå ger grundläggande behörighet till program på avancerad nivå. Det finns många masterinriktningar vid svenska lärosäten, allt från biofysik och nanovetenskap via kärnfysik till meteorologi.

Ansökan och behörighet

Linnéuniversitetet önskar inte att du skickar intresseanmälan genom formuläret nedan.

Gå istället direkt in på Linnéuniversitetets hemsida för mer information om antagning och sista ansökningsdatum till denna utbildning.