Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Sjukhusfysikerprogrammet, 300 hp, Göteborgs universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Sjukhusfysikerprogrammet, 300 hp, Göteborgs universitet

Sjukhusfysikerprogrammet vid Göteborgs universitet är för dig som har ett intresse av fysik och matematik, men också av biologi och medicin.

Arbetsområde

Programmet ger yrkesexamen som sjukhusfysiker och behörighet för yrkeslegitimation. Sjukhusfysikern är hälso- och sjukvårdens expert på strålning och har viktiga uppgifter inom bl.a. strålbehandling och bildgivande medicinsk diagnostik. Sjukhusfysikern arbetar också med strålskydd för patienter och personal och har även till uppgift att utbilda och informera. Verksamheten bedrivs alltså i nära samarbete med annan sjukvårdspersonal och i viss utsträckning även med patienten. Ofta finns också möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Som sjukhusfysiker kan du även arbeta inom industrin eller vid olika myndigheter.

Innehåll

De första två åren inom sjukhusfysikerprogrammet studerar du fysik och matematik. År tre är kurserna inriktade mot grundläggande strålningsfysik och behandlar t.ex. olika strålkällor, strålningsmätning och strålskydd. Under fjärde året studerar du sedan tillämpningar av strålningsfysiken inom hälso- och sjukvård, exempelvis inom röntgen och strålbehandling. Det femte året innehåller ett enskilt projektarbete (examensarbete) om 30 hp samt en praktisk yrkesförberedande kurs. Denna kurs innehåller bland annat praktik på olika sjukhusavdelningar med handledning av verksamma sjukhusfysiker.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkneövningar, laborationer, demonstrationer, datorövningar och praktiska moment på sjukhusavdelningar. Laborationer och praktiska moment är obligatoriska. Kurslitteraturen är normalt på engelska.

För Sjukhusfysikerprogrammet kommer områdesbehörighet 10 att gälla fr o m hösten 2010.