Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Hälsa och wellness, 120 hp, Karlstad Universitet

Utbildare/skola

Karlstad Universitet

Kommun(er)

Karlstad

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Hälsa och wellness, 120 hp, Karlstad Universitet


Ökad välfärd och förändrad livsstil medför ett antal folkhälsoproblem. Många faktorer i vår livsstil bidrar till ohälsa och sjukdom, till exempel ensamboende, rökning, stillasittande, dåliga matvanor och för mycket alkohol. Det ställer stora krav på samhället, men framför allt behöver den enskilda människan kunna skapa en balans och harmoni i sin tillvaro. Programmet ger dig en utbildning till hälsocoach/hälsoakademiker och du kan efter utbildningen utföra rådgivningssamtal, hälsoprofilbedömningar, stressprofiler samt leda olika aktiviteter på både individ- och gruppnivå.

Utbildningsnivå: Grundutbildning
Undervisningsspråk: Svenska
Förkunskaper: Grundläggande behörighet samt samhällskunskap A, eller motsvarande. Områdesbehörighet 5, med undantag för Matematik B.