Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram, 60 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Utbildare/skola

Linnéuniversitetet

Kommun(er)

Växjö

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Facköversättning i engelska, franska eller tyska, magisterprogram, 60 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Efter avslutad utbildning har studenterna fått träning i att analysera och översätta olika texttyper, fördjupade insikter i kontrastiva skillnader mellan källspråket och svenska, god förmåga att redogöra för översättningsteoretisk problematik, fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt diskutera vetenskapligt grundade slutsatser, samt bred praktisk och teoretisk grund för ett framtida arbete som översättare.

Under första halvan av kursen läses en kurs i översättningsteori och två kurser i svenska. Under andra halvan tränas översättning till och från svenska, samtidigt som studenterna skriver en självständig, praktisk inriktad magisteruppsats. Programmet ges både på halvfart på distans och på helfart på campus i Växjö.

Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i engelska, franska eller tyska för en verksamhet som facköversättare.

Det kommer att råda brist på kvalificerade facköversättare i framtiden, enligt Högskoleverket. Många av våra studenter får därför jobb som frilansande översättare eller blir anställda på företag, myndigheter och organisationer med stort behov av människor med kvalificerade språkkunskaper.

Filosofie magisterexamen med inriktning mot facköversättning engelska-svenska eller franska-svenska eller tyska-svenska.

Ansökan och behörighet

Linnéuniversitetet önskar inte att du skickar intresseanmälan genom formuläret nedan.

Gå istället direkt in på Linnéuniversitetets hemsida för mer information om antagning och sista ansökningsdatum till denna utbildning.