Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Strategisk Inköpare (YH-utbildning) - Företagsekonomiska Institutet i Göteborg

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Strategisk Inköpare (YH-utbildning)
- Företagsekonomiska Institutet i Göteborg

Yrkeshögskoleutibldning, 400 poäng

Om utbildningen strategisk inköpare vid FEI i Göteborg

Strategisk inköpare är en Yrkeshögskoleutbildning (Yh) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen är på 400 poäng och ger en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. Att studera en Yh-utbildning inom FEI innebär särskilda fördelar. Företaget är ett respekterat i näringslivet och ett av Sveriges mest välkända utbildningsföretag. FEI är ett starkt varumärke som är värdefullt för dig när du söker arbete efter avslutad utbildning.

Strategisk Inköpare (YH-utbildning) - Företagsekonomiska Institutet i Stockholm

Du studerar heltid under 80 veckor varav 24 veckor är praktik s.k. Lärande i arbete (LIA ) på olika arbetsplatser som varvas olika kurser. Varje kurs innefattar två föreläsningstillfällen per vecka. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet. Gästföreläsare från arbetslivet medverkar regelbundet och studiebesök arrangeras av näringslivet.

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna arbeta som

  • Strategisk Inköpare
  • Inköpare
  • Anbudsförhandlare
  • Inköpare/logistiker/upphandlare
  • Projektledare

Efter utbildningen strategisk inköpare vid FEI i Göteborg ska den studerande ha kompetenser för att

  • i affärslivet upprätta vanligt förekommande juridiska dokument
  • strategiskt planera och genomföra affärsförhandlingar inom yrkesområdet
  • kostnadseffektivisera verksamheten
  • självständigt kunna utföra en utredning/ett projektarbete på uppdrag av företaget/organisationen
  • självständigt, utforma olika typer av information som referat, rapporter och presentationer anpassat till olika målgrupper

Examen

Examensbevis Strategisk Inköpare

De som genomfört utbildningen till fullo får ett examensbevis. Examensbeviset utdelas under högtidliga former vi den årliga FEI Galan på Grand Hotel i Stockholm! FEI Galan är först och främst ett tillfälle för anhöriga, studiekamrater, lärare och andra att umgås, ha trevligt tillsammans och fira att studierna är avklarade.

Ansökan och behörighet

Intresserad av utbildningen strategisk inköpare vid FEI i Göteborg?

Utbildningsstart: 2013-08-26

Antagningskrav
För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier samt följande särskilda förkunskaper: Lägst betyget Godkänd i Ma A, Sv A och B samt Eng A och B. Dessutom krävs minst två års arbetslivserfarenhet.

För mer information om utbildningen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.