Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Besluts-, risk- och policyanalysutbildning, 180 hp - Högskolan i Gävle

Utbildare/skola

Högskolan i Gävle

Kommun(er)

Gävle

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Besluts-, risk- och policyanalysutbildning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i besluts-, risk- och policyanalys ger kunskaper om hur olika metoder och datoriserade beslutsstöd kan användas för att förbereda och fatta beslut, bedöma och hantera risker samt utforma olika slags policies. I programmet ingår också studier inom något eller några ämnesområden där kunskaperna i besluts-, risk- och policyanalys kan tillämpas.

Om utbildningen besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle

Beslutsfattande förekommer inom alla yrken och den tekniska utvecklingen gör det ständigt viktigare att analysera risker. Det finns i samhället ett stort behov av kompetens om hur man effektivt och rationellt kan hantera besluts- och riskproblem. Det gäller såväl inom offentlig som privat sektor. Forskningen om beslutsfattande har gjort stora framsteg under de senaste decennierna. Det gäller bl.a. hur människor fattar beslut samt konstruktion av nya metoder och datoriserade beslutsstödsverktyg för att komma fram till smarta beslut. Utbildningen i besluts-, risk- och policyanalys är ett av de första kandidatprogrammen i landet inom detta område. Den ger goda förutsättningar att arbeta inom ett nytt ämnesområde med stor framtidspotential.

Utbildningen ger kunskaper om teorier och metoder för besluts- och riskanalys samt hur lagar och policies styr beslutsfattande och riskbedömning. Vidare behandlas hur datoriserade beslutsstödssystem kan användas för att bidra till rationell hantering av komplicerade besluts- och riskproblem. Exempelvis behandlas verktyg för strukturering av beslutsproblem och för Monte Carlo-simulering. I utbildningen ingår också visualiseringstekniker, riskkommunikation, spelteori och psykologiska aspekter på mänskligt beslutsfattande. Under studierna tillämpas de genomgånga teorierna och metoderna på olika typer av beslutsproblem. Även möjligheten till automatiserat beslutsfattande inom ramen för olika slags s.k. intelligenta system behandlas. I utbildningen förenas ett teknologiskt perspektiv med ett humanvetenskapligt.

Programmet kombinerar kurser inom programmets huvudområde besluts-, risk- och policyanalys med andra ämnesområden där kunskaper i huvudområdet kan tillämpas på ett fruktbart sätt. Exempel på ett lämpligt tillämpningsområde är samhällsplanering men det är även möjligt att välja kurser inom något annat område, t.ex. informationsteknologi.

Efter utbildningen besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle

Efter utbildningen kan studenten arbeta inom både offentlig och privat sektor som till exempel utredare, handläggare, controller, beslutsanalytiker, riskanalytiker, ansvarig för säkerhetsanalyser eller utvecklare av beslutsstödssystem.

Examen

Kandidatexamen.

Ansökan och behörighet

Intresserad av utbildningen Besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle?

Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet samt En B, Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4).

Urval:
60% betyg, 40% högskoleprov

Anmälan:
Sista anmälningsdag är 15 april.

Mer info:
För mer information om utbildningen samt ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.