Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Projektledningsutbildning - Göteborg Design

Utbildare/skola

Göteborg Design

Kommun(er)

Göteborg

Utbildningspresentation

Projektledningsutbildning
- Göteborg Design

Om utbildningen Projektledning vid Göteborg Design

Kursen är till för dig som vill bli utveckla dig själv till projektledare. Du bör ha arbetat några år med eller som en del av projekt, som koordinator, assistent, eller annan projektresurs. Att hantera pengar, kunder, kollegor och tid kräver kompetenser av vitt skilda slag: tydlighet, struktur, kurage, is i magen, att vara analytisk och kreativ. För att bli en duktig projektledare är dock det viktigaste kommunikation med information. Alla i projektet ska hela tiden ha den information de behöver för att lösa sin del i projektet; kunden, kollegorna, leverantörerna etc.

Innehåll i utbildningen projektledning vid Göteborg Design

Kursen i Projektledning hanterar dessa frågor med hjälp av olika scenarion som du och dina kurskollegor får lösa - enskilt eller i grupp. Vi går igenom delarna i olika projekt, lär oss olika metoder för att till exempel:

  • leda och inspirera projektdeltagare.
  • kommunicera med projektdeltagare, kunder, leverantörer, högre chefer, etc.
  • lösa konflikter
  • förhandla, att skapa och förstå relationer
  • sätta ihop grupper och se till att alla förstår sina och andras roller och ansvarsområden.
  • bli en aktiv lyssnare

Problem och dilemman från fiktiva och verkliga händelser och situationer hanteras från olika vinklar och på olika sätt för att ge dig de verktyg just du behöver och för att öva dig i den viktiga, spännande och utvecklande uppgiften att leda projekt.

Kursfakta

En termin fördelat på 13 kvällar, kl.18.30-21.00
Kursstart i september och februari.

Sista ansökningsdag för kursen ser du i aktuellt kursinfo.

Ansökan och behörighet

Kursstarter och avgifter

För mer information om utbildningen samt ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.