Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Enterprising & Business Development, 180 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Utbildare/skola

Linnéuniversitetet

Kommun(er)

Växjö

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Enterprising & Business Development, 180 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Utveckla affärer genom skarpa affärsprojekt på företag i regionen. Det är du som skapar framtidens möjligheter och entreprenörsanda.

EBD är en unik utbildning, dels genom att partnerföretag är en viktig del i lärmiljön, dels genom det pedagogiska angreppssättet och det konkreta innehållet i utbildningen. Samtidigt som du får teoretiska och praktiska erfarenheter stimuleras din kreativa förmåga och handlingskraft. Redan de första veckorna börjar du och några studiekamrater formulera affärsprojekt tillsammans med ert partnerföretag. Dessa projekt ryms inom EBDs olika teman vilka är baserade på utvecklingsstadier i företag.

Ett lärarlag bestämmer ramen för utbildningen, resten bestämmer du själv tillsammans med handledare och företag. Det ger dig stora möjligheter att påverka din utbildning och den kompetens som du själv skapar under de tre åren. Du skapar dig även viss arbetslivserfarenhet som särskiljer dig från andra ekonomstudenter. Under de tre åren kommer du också i kontakt med den ledande forskning om entreprenörskap som finns vid Ekonomihögskolan.

En viktig utgångspunkt för EBD är att utbildningen inte syftar till att utbilda för någon specifik yrkestitel. Bland tidigare EBD studenter hittar du bland andra egenföretagare, konsulter, ekonomichefer, vd:ar, affärsutvecklare och reklammakare.

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Enterprising and Business Development

Ansökan och behörighet

Linnéuniversitetet önskar inte att du skickar intresseanmälan genom formuläret nedan.

Gå istället direkt in på Linnéuniversitetets hemsida för mer information om antagning och sista ansökningsdatum till denna utbildning.