Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Civilekonomprogrammet, 240 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Utbildare/skola

Linnéuniversitetet

Kommun(er)

Växjö

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Civilekonomprogrammet, 240 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Civilekonomexamen, vilken är en fyraårig yrkesutbildning på avancerad nivå, inrättades våren 2007 av Högskoleverket. Ekonomihögskolan, vid Linnéuniversitet, är ett av de lärosäten i Sverige som erbjuder dig möjligheten att läsa till denna examen. Vårt Civilekonomprogram ger dig möjlighet att välja mellan sju fördjupningsinriktningar. I Kalmar ges fördjupningsinriktningen marknadsföring. I Växjö kan du välja redovisning, controller, finansiell ekonomi, logistik, management eller nationalekonomi som fördjupningsinriktning.

Ekonomer återfinns inom många typer av företag och organisationer. Vad som kännetecknar dagens företag och organisationer är ständig förändring och utveckling. Därför måste du som ekonom vara beredd att tänka om, lära nytt, samarbeta och kommunicera med människor med olika bakgrund. Vi uppmuntrar det nyfikna sökandet, problemlösning, det kritiska tänkandet och kommunikation mellan människor.

Vi ger dig förutsättningarna för gedigna teoretiska kunskaper inom ekonomiområdet

men ställer också krav på att du tar ansvar för din egen utveckling och utbildning.
Hos oss är nära kontakt med näringslivet ett viktigt inslag i utbildningen. I praktikfall, projektarbeten och examensarbetet ges rikliga tillfällen till företagskontakter och du får använda dina teoretiska kunskaper praktiskt. Redan under din utbildningstid hos oss har du möjlighet att skapa ett betydande nätverk med kontakter, såväl inom näringslivet, inom offentlig verksamhet och övriga organisationer som inom forskarvärlden.

Utbildningen förbereder för arbete inom både privat och offentlig verksamhet. Den höga utbildningskvaliteten ger goda förutsättningar för bra jobb både i Sverige och utomlands. På Lnu.se kan du se exempel på vad våra tidigare studenter arbetar med idag.

Civilekonomexamen (examen på avancerad nivå).

Ansökan och behörighet

Linnéuniversitetet önskar inte att du skickar intresseanmälan genom formuläret nedan.

Gå istället direkt in på Linnéuniversitetets hemsida för mer information om antagning och sista ansökningsdatum till denna utbildning.