Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Allmän kurs - Alma folkhögskola - Stockholm

Utbildare/skola

Alma folkhögskola

Kommun(er)

Stockholm

Utbildningspresentation

Allmän kurs - Alma folkhögskola - Stockholm

Allmän kurs passar dig som saknar fullständiga gymnasiebetyg och är ett alternativ till Komvux. Hos oss studerar du 1-3 år beroende på tidigare studier, behörigheter och arbetslivserfarenhet.

Du kanske inte har slutfört gymnasiet men vill komma vidare nu tillsammans med andra. Du arbetar med din personliga utveckling samtidigt som du studerar kärnämnena: engelska A, svenska A+B, samhällskunskap A, religion A, naturskunskap A och matematik A. Det finns möjlighet att även läsa matematik B, samhällskunskap B historia a och engelska B. En förutsättning för att behörighet och studieomdöme ska ges är minst 80% närvaro.

Utöver arbetet med behörigheter, arbetar du med att hitta fokus för det du ska göra efter avslutad kurs.

Studierna är till stor del upplagda i temaform. Terminen delas in i temaperioder där flera olika ämnen behandlas. Innehåll beror på vad du själv och gruppen vill arbeta med. Du har möjlighet att testa dina gränser genom val av ämne och fördjupning i detta, redovisningsmetoder och ansvarstagande.

Både dina ämneskunskaper och din studieteknik vidareutvecklas så att du är förberedd för studier på universitet, högskola eller yrkesutbildningar.

Viktig information om kursen


Kurstyp Studietakt Längd
Behörighetsgivande kurs 100% 1-3 år
Studiestödsnivå (CSN) Kurstid
Grundskole- eller gymnasienivå 20 aug 2012 - 21 dec 2012
Ansök senast
Löpande. Vi vill ha kopia av senaste skolbetyg samt personbevis
Antagningsvillkor
Den sökande är minst 18 år,intervju, grundskola, helst 1 års gymnasium eller arbete
Kostnader
600 kr per termin för kopiering, olycksfallsförsäkring, kaffe samt skolgemensamma aktiviteter och datorlicenser.
Kontaktperson:
Lars Bergh 08-4621120, e-post: lars.bergh@folkbildning.net

 

Omdöme och behörigheter?

Grundläggande behörighet för högskolestudier har bland annat den som på folkhögskola genomfört 1-3 års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet, samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen.

Med kärnämnen avses Svenska A + B (alternativt Svenska 2A + B), Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A, Naturkunskap A samt Religionskunskap A. Behörighet kan ges på kurser som omfattar minst 30 veckors heltidsstudier.

Utöver grundläggande behörighet kan folkhögskolan utfärda intyg på särskild behörighet. Kraven på särskild behörighet varierar mellan olika utbildningar på högskolan. På Alma folkhögskola kan du få behörighet i Matematik B, Samhällskunskap B, Engelska B, Data A och Historia A. Kurserna kommer att få andra beteckningar efter Högskoleverkets beslut om vilka ämnen som blir obligatoriska för allmän och särskild behörighet till Högskolan.

Omdöme

Studerar du på Allmän kurs och läser in behörigheter kan du få ett studieomdöme. Studieomdömet är en sammanfattning av din studieförmåga och ger dig möjlighet att söka i folkhögskolekvoten till universitet och högskola. Studieomdömet är resultatet av en gemensam bedömning som görs av den pedagogiska personalen.
De omdömen som ges är:
•Utmärkt studieförmåga (4)
•Mycket god studieförmåga (3)
•God studieförmåga (2)
•Mindre god studieförmåga (1)

Följande faktorer beaktas vid omdömessättningen:


•Kunskaper och färdigheter och förbättringar av dessa
•Förmåga till analys, bearbetning och överblick
•Ambition, uthållighet och förmåga att organisera sina studier
•Social förmåga

Att söka till högskola/universitet med omdöme/behörighet från folkhögskola

Om inte antalet platser på högskolan räcker till för alla som söker måste ett urval göras. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolform de kommer ifrån. De folkhögskolestuderande som söker till högskola/universitet och uppfyller kriterierna för grundläggande behörighet samt har ett studieomdöme placeras i folkhögskolans urvalsgrupp (BF- gruppen är en av två betygsurvalsgrupper, ofta kallad folkhögskolekvoten). Där jämförs de sökande med andra folkhögskolestuderande. Antalet utbildningsplatser fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp. Om till exempel 15 % av de sökande till en kurs kommer från folkhögskolor går 15 % av utbildningsplatserna till dem.