Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Civilingenjörsprogrammet i energisystem 300hp, Uppsala Universitet

Utbildare/skola

Uppsala Universitet

Kommun(er)

Uppsala

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Civilingenjörsprogrammet i energisystem 300hp, Uppsala Universitet

Innehåll

Utbildningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Studenter på programmet får ta del av den samlade kunskap som finns på båda dessa universitet och får därför en helhetssyn på energifrågorna.

Det som gör programmet i energi­system unikt är närheten till SLU:s forskning inom till exempel bioenergi och Uppsala universitets forskning inom vindkraft, vågkraft, solenergi, vätgas och batterier.
I årskurs ett och två får du goda baskunskaper i fysik, kemi och biologi, matematik och data som krävs för att ta fram ny energisnål och klimatsmart teknik.

Du läser de energitekniska kurserna under årskurs tre, fyra och fem. Du får då möjlighet till fördjupning inom valfria energitekniker som till exempel vind-, våg-, kärn- och vattenkraft samt bio­energi och solenergi. I kurser som system­analys och reglerteknik får du redskap för modellering och optimering av energisystem. Du studerar även kurser i samhällsvetenskap och humaniora som till exempel ekonomi, ledarskap och miljörätt.

Årskurs 1
-Introduktion till energisystem 10 hp
seminariekurs med gästföreläsningar och studiebesök
-Matematik och datavetenskap 25 hp
-Biologi, geovetenskap och allmän kemi 20 hp
-Företagsekonomi 5 hp

Årskurs 2
-Energisystem 5 hp
gästföreläsningar och studiebesök
-Matematik och datavetenskap 15 hp
-Fysik 30 hp
mekanik, ellära, termodynamik och strömningslära
-Organisk kemi 5 hp
-Energiteknik 5 hp

Årskurs 3-5
-Självständigt arbete i energisystem 15 hp
-Elkraftteknik 5 hp
-Matematik och reglerteknik 15 hp
-Kvantfysik 10 hp
-Samhällsvetenskap och humaniora 20 hp
-ekonomi, ledarskap och organisation, socioteknik, miljörätt
-Energisystem 30 hp
logistik, livscykelanalys, empirisk modellering av energisystem, val av energisystem
-Energi - teknik, system och miljö 55 hp
turbin- och värmeteknik, energi­systemens miljöpåverkan, vatten-, vind-, våg- och kärnkraft, bioenergi, solenergi, energieffektivisering i byggnader
-Examensarbete 30 hp

Utlandsstudier

Du har goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Det är vanligast att åka till engelskspråkiga länder som USA, Kanada, Australien, Storbritannien eller Irland. Du kan välja att läsa kurser inom energiområdet eller andra ämnen.