Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Elinstallatör: allmän behörighet (Yh-utbildning) - Borås Yrkeshögskola

Utbildare/skola

Borås Yrkeshögskola

Kommun(er)

Borås

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Elinstallatör, allmän behörighet (Yh-utbildning)
- Borås Yrkeshögskola

Om utbildningen elinstallatör vid Borås yrkeshögskola

Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens!

Målet med denna utbildning är att den studerande själv ska kunna ta detta ledaransvar och därmed få möjlighet att starta egen elinstallationsverksamhet eller arbeta i ledande befattningar med personalansvar.

Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten samt att stimulera till fortsatt lärande och entreprenörskap.

Målet med utbildningen

Efter genomgången utbildning ska den studerande ha kunskap om konstruktions-beräkningar samt kunna upprätta fullständiga entreprenadhandlingar för installation av kraft-, motordrift och belysningsanläggningar, ha kunskap om elscheman med tillhörande dokumentation samt om olika elproduktions- och överföringssystems uppbyggnader.

Du kommer även ha kompetens att utföra beräkningar avseende energi, effekt, förlust, tillämpningsproblem, kortslutning och jordslutning samt redogöra för hur magnetiska och elektriska fält inverkar på människans elmiljö.

Under utbildningen lär du dig dessutom att tillämpa säkerhetsföreskrifter och verka för säker arbetsmiljö, redogöra för olika typer av transformatorers och roterande elmaskiners funktion och användning, genomföra beräkningar av utrustningsdata samt redogöra för den lagstiftning som reglerar arbetarskydd.

Yrkesmöjligheter

Efter utbildningen kan du arbeta som:

  • arbetsledare med beslutanderätt vid elinstallationer
  • ansvarig elinstallatör inom industriföretag, offentlig förvaltning och fastighetsbolag.

Ansökan och behörighet

Intresserad av utbildningen elinstallatör vid Borås Yrkeshögskola?

Utbildningsstart: 13 augusti 2012

Sista ansökningsdag: 30 april 2012

Behörighet: Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:
Slutförd gymnasieutbildning inom elprogrammet inriktning elteknik samt kurserna Matematik B och Kraftelektronikkretsar, eller motsvarande kunskaper.
Minst 2 års erfarenhet inom starkströmsområdet varav minst 1 års installationsarbete under ledning av behörig installatör.

För mer information om utbildningen fyll i en intresseanmälan nedan.