Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Företagsingenjör - inriktning management och produktion, 180 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Utbildare/skola

Linnéuniversitetet

Kommun(er)

Växjö

Utbildningspresentation

Företagsingenjör - inriktning management och produktion, 180 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Denna utbildning kombinerar teknik, ekonomi och management. En ingenjörsutbildning som ger en helhetsbild över ett företags verksamhet och styrning.

Du får en bred kompetens, anpassad för att du snabbt efter examen ska kunna fungera som ingenjör i ett företag. Förutom traditionella ingenjörsämnen ingår kurser i projektledning, industriell ekonomi samt ledarskap.

Utbildningen ger dig möjlighet till både industri- och forskningskontakter genom att de lärare och föreläsare som är engagerade i programmet till stor del är verksamma inom industri eller forskning. Du har som student också regelbundna kontakter med den regionala industrin genom fadderföretagsverksamheten, som bedrivs på institutionen och genom de studiebesök som ordnas i de kurser som ingår i utbildningen.

Det finns goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands.

De studenter som vill läsa utomlands på något av de universitet som Linnéuniversitetet har utbytesavtal med, har rätt till detta. Valet av universitet och kurser görs i dessa fall i samråd med programansvarig för att säkerhetsställa att studierna kan tillgodoräknas i examen.

Som företagsingenjör arbetar du ämnesövergripande med uppgifter som innefattar tekniska och ekonomiska överväganden. Du kan arbeta med logistik, inköp, kvalitet eller försäljning. Du kan ha helhetsansvar där du styr och utvecklar produktionsprocesser eller inköp och leverantörssamarbete.

Högskoleingenjörsexamen.
Examen om 180 hp på grundnivå ger grundläggande behörighet till program på avancerad nivå.

Ansökan och behörighet

Linnéuniversitetet önskar inte att du skickar intresseanmälan genom formuläret nedan.

Gå istället direkt in på Linnéuniversitetets hemsida för mer information om antagning och sista ansökningsdatum till denna utbildning.