Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

CNC-operatörutbildning metall i Jönköping - JB Kompetens Komvuxutbildningar

Kommun(er)

Jönköping

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

CNC-operatörutbildning metall i Jönköping
- JB Kompetens Komvuxutbildningar

Om utbildningen CNC-operatör metall vid JB Kompetens Komvuxutbildningar i Jönköping

Det här är yrket för dig som vill vara efterfrågad i industribranschen din utbildning. Din skicklighet och kunskap gör att företagen kan öka sin produktivitet och kvalitet. Det här gör att branschen ständigt söker ny, kompetent personal.

CNC-utbildning: påbyggnadskurs i Jönköping, Trollhättan, Värnamo - JB Kompetens Komvuxutbildningar

Som maskintekniker och CNC-operatör är du med i hjärtat av produktionen, i allt från kvalitetssäkring av produktionsflöden till dess att produkten är färdig. Bland arbetsuppgifterna ingår allt från att programmera maskiner utifrån ritningar till att planera, övervaka och kontrollera maskinernas arbete. Därför får du lära dig all nödvändig kunskap; att använda rätt utrustning för ändamålet, hur du använder CAD/CAM samt hur du bearbetar material med moderna processer inom industrin.

I de mer praktiska momenten får du använda CNC-maskiner, som används av branschen idag, samtidigt som vårt nära samarbete med näringslivet ger dig chans att skapa rätt kontakter inför framtida jobb. Efter avslutad utbildning har du både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att bli certifierad CNC-operatör. För att gå utbildningen finns inga krav på förkunskaper.

 

Urval av kurser

Cad 1, 50 p
Cad 2, 50 p
Cad/Cam, 100p
Industritekniska processer 1, 100 p
Människan i industrin 1, 100 p
Produktionskunskap 1, 100 p
Produktionsutrustning 1, 100 p
Produktionsutrustning 2, 100 p
Datorstyrd produktion 1, 100 p
Datorstyrd produktion 2, 100 p
Produktutveckling 1, 100 p
Det exakta innehållet kan skilja sig mellan olika kommuner.

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, på olika praktikplatser som ger inblick och erfarenhet i yrket men också skapar kontakter med tänkbara arbetsgivare.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri däremot får du själv betala böcker, arbetskläder och annat studiematerial du kan behöva. Ev. svetsarprövningar ingår inte i utbildningspaketet men kan beställas mot ett självkostnadspris.

Studiefinansiering (CSN)
När du studerar vuxenutbildning kan du få studiemedel från CSN. Du kan ansöka om bidrag och lån eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning har du både de teoretiska och praktiska
kunskaperna som krävs för att bli certifierad CNC-operatör

Ansökan och behörighet

Intresserad av utbildningen CNC-operatör metall i Jönköping?

För mer information om utbildningen fyll i en intresseanmälan nedan.