Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Landskapsvårdens hantverk, 180 hp, Göteborgs Universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Landskapsvårdens hantverk, 180 hp, Göteborgs Universitet

Landskapsvårdens hantverk innehåller praktiska kurser som varvas med teoretiska inslag. Du lär dig dokumentera, analysera och tolka landskap och får kunskaper om landskapsvårdens samhälls- och naturvetenskapliga grunder. Du får färdigheter i att använda både moderna redskap och hand- och hästredskap och speciella färdigheter i trädvård, ängsbruk och våtmarksskötsel.

Under det första året får du lära dig hantera allt ifrån lättare motorredskap och handredskap till att förstå hur häst kan användas i landskapsvården. Kunskap om natur- och kulturlandskap varvas med exkursioner och fältpraktik. År två följer upp med kurser i ekologi och tolkning och analys av olika landskapstyper. Du kommer att studera Vänerskärgårdens speciella krav vid skötsel, studera våtmarksekologi, vatten- och fiskevård samt GIS och GPS som redskap i landskapsvården. Under år tre arbetar vi med olika typer av material och tekniker för enkla friluftsanordningar och turism. Under sista terminen får du möjlighet att arbeta med landskapsvården i praktiken och yrkesrollen. Viss litteratur är på engelska.