Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Barn- och fritidsprogrammet i Västerås - KUI

Utbildare/skola

KUI

Kommun(er)

Västerås

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Kurser inom Barn och fritidsprogrammet

ger en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom förskola eller fritidsverksamhet som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent för barn och ungdomar, personal inom fritidsverksamhet, personal inom idrott och friskvårdansläggningar eller personlig tränare. Du får kunskaper om hur du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du lär dig om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete. Utbildningen finns med inriktning mot pedagogiskt arbete, socialt arbete/funktionsnedsättning samt fritid och hälsa.

Omfattning: 1500 poäng
Utbildningens längd: 75 veckor
Studietid: Individuellt anpassad. Heltid motsvarar 20 poäng per vecka.
Studieformer: Klassrumsundervisning, Individuellt anpassade studier

 

Utbildning Barn- och fritidsprogrammet vid KUI i Vaxholm


Omfattning


Hela utbildningen består av 1500 poäng och motsvarar 3 terminers heltidsstudier. Nivå 1 består av gemensamma kurser som alla läser. Till Nivå 2 väljer du inriktning och till nivå 3 fortsätter du med fördjupad inriktning. Du får kunskaper om pedagogik och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

Inriktningar
Pedagogiskt arbete
Inriktningen ger dig kunskap om barn och ungdomars utveckling samt förberedelser för att kunna arbeta inom olika pedagogiska verksamheter. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som barnskötare på en kommunal eller privat förskola. Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Du kan även arbeta som elevassistent. Som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Elevassistenten finns med som en extra resurs för eleven i skolan.

Socialt arbete/funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kunskaper om hur det går till inom sociala ärenden och förhållanden om sociopolitiska områden. Du lär dig också hur man bemöter människor i olika situationer. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som personlig assistent. Att arbeta som personlig assistent för ett barn eller en ungdom är lika med att vara en möjlighet och ett hjälpmedel för barn och ungdomar att kunna leva ett så obegränsat liv som möjligt.

Fritid och hälsa
Inriktningen ger dig kunskaper om människors fritid, fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som personlig tränare eller personal inom fritidsverksamhet, idrott och friskvårdsanläggningar.

Förkunskapskrav
Grundskola eller motsvarande med minst godkänt betyg i svenska, engelska och matematik.

Studieformer
Individuellt anpassade studier
Du kan anpassa dina studier efter din livssituation till exempel om du vill kombinera arbete med studier. Du har möjlighet att delta på intressanta föreläsningar och studieverkstad med handledning på vårt utbildningscenter. Du har tillgång till handledning 40 timmar i veckan.

Klassrumsundervisning
Du deltar i läraledda lektioner 3 dagar /vecka, 3-6 timmar/dag. Övriga dagar i veckan arbetar du med egna uppgifter. Du är också välkommen på studieverkstad där du kan få handledning av lärare.

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. I några kurser ingår fältstudier. Vi har ett nära samarbete med arbetslivet och håller oss uppdaterade med nya krav och förändringar.

Coach/mentor
Under utbildningstiden får du tillgång till en coach/mentor som har samtal med dig med utgångspunkt från din individuella studieplan. Samtalen handlar om dina mål för lärande och utveckling, inlärningsmiljö och dina resultat för att nå maximal utveckling.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Läsa enstaka kurser
Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exemp

 

 

Ansökan och behörighet

Intresserad av barn- och fritidsprogrammet i Västerås?

För mer information om utbildningen samt ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.