Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Biblioteks- och informationsvetenskap, 180 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Utbildare/skola

Linnéuniversitetet

Kommun(er)

Växjö

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Biblioteks- och informationsvetenskap, 180 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Vill du bli specialist på informationsförmedling med människors behov av kunskap och kulturupplevelser i centrum? Vi erbjuder en mångvetenskaplig utbildning som betonar de nödvändiga tekniska och pedagogiska kompetenserna hos framtidens bibliotekarier.

Bibliotekarien organiserar och gör önskad information tillgänglig för olika typer av användare, till exempel skolelever, allmänhet, forskare och yrkesspecialister i näringsliv och organisationer.

Eftersom informationssamhället har medfört en stark ökning i mängden information har kraven på bibliotekarien ökat kraftigt. Dels kräver användning av de nya medierna en utökad teknisk kompetens, dels finns spännande pedagogiska utmaningar i att tillgodose olika användargruppers speciella önskemål och behov.

Utbildningen har fyra kunskapsområden som man arbetar inom: brukare-bibliotek-samhälle, informationskompetens, bibliotekspedagogik samt kunskapsorganisation med informationsarkitektur. Den innehåller teoretiska, praktiska och även verksamhetsförlagda delar.

Programmet för biblioteks- och informationsvetenskap syftar till att ge dig den grund du behöver för att kunna arbeta inom till exempel skolbibliotek, folkbibliotek och bibliotek vid högskolor och universitet - men också inom andra områden av informationssektorn, både i offentlig och privat verksamhet. I hela Europa växer en ny arbetsmarknad fram för akademiskt utbildade specialister på informationssökning och informationsförmedling.

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap. Examen om 180 hp på grundnivå ger grundläggande behörighet till program på avancerad nivå.

Ansökan och behörighet

Linnéuniversitetet önskar inte att du skickar intresseanmälan genom formuläret nedan.

Gå istället direkt in på Linnéuniversitetets hemsida för mer information om antagning och sista ansökningsdatum till denna utbildning.