Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Lärarprogrammet - Idrott senare åldrar, 270 hp, Högskolan Dalarna Falun

Utbildare/skola

Högskolan Dalarna

Kommun(er)

Falun

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Lärarprogrammet - Idrott senare åldrar, 270 hp, Högskolan Dalarna Falun

Lärarprogrammet är en samordnad utbildning för blivande lärare i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Programmet byggs upp av tre utbildningsområden; pedagogiskt arbete, inriktningar och specialiseringar.

Inriktningen är det ämne eller ämnesområde som bildar basen i utbildningen och den framtida yrkesverksamheten. När du söker till Lärarprogrammet väljer du samtidigt inriktning.

Utbildningen inleds med kursen Pedagogiskt arbete I, som är en gemensam kurs för alla studievägar inom programmet. Därefter påbörjas studierna inom inriktningen.

Är du är intresserad av att stimulera barns och ungdomars utveckling genom rörelse? Vill du bidra till att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet som främjar hälsa? Då ska du välja Idrott som inriktning i Lärarprogrammet!

Inriktningen är avsedd för lärarstuderande med intresse för idrott och hälsa och förbereder för pedagogisk verksamhet inom grundskolans senare och gymnasieskolan.

Ett grundläggande syfte med ämnet idrott och hälsa i skolan är att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, att utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. Lärararbetet handlar om att leda elevers lärande, att stödja och handleda, att föreslå lösningar, att kunna välja rätt metod och att förstå elevers sätt att tänka och agera.

Inriktning innehåller kurserna Idrott I, 30 hp, Idrott II, 30 hp och Idrottsdidaktik, 30 hp inom Pedagogiskt arbete II samt Idrott III för lärarstuderande, 30 hp. Efter inriktningen kan du själv bestämma vilket ämne eller villka ämnen du skall ha som komplement till inriktningen i din lärarexamen. Idrott för senare åldrar startar på hösten. För att läsa inriktningen i Idrott krävs grundläggande behörighet samt Idrott A, Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A.