Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning, 180 hp, Linnéuniversitetet Kalmar

Utbildare/skola

Linnéuniversitetet

Kommun(er)

Växjö

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning, 180 hp, Linnéuniversitetet Kalmar

Sjöingenjörsutbildningen passar dig som är intresserad av teknik och vill arbeta med fartygens drift och underhåll.

Som sjöbefäl är hela världen en möjlig arbetsplats, på såväl svenska som utländska fartyg. Du kan arbeta på allt från kryssningsfartyg till stora oljetankers. Till sjöss är arbetstiderna annorlunda än på land. Du arbetar exempelvis 6 veckor för att sedan vara ledig i 6 veckor. Framtidsutsikterna är goda, det är just nu särskilt stor efterfrågan på sjöingenjörer.

Utbildningen bedrivs i moderna specialbyggda lokaler där teori varvas med laborationer, övningar i simulatorer och på skolans övningsfartyg.

Du behöver inte ha någon praktisk erfarenhet av arbete ombord för att söka till det fyraåriga Sjöingenjörsprogrammet. I utbildningen ingår fartygs- och verkstadsförlagd utbildning.
Du kan få lön under de 10 månader som sjöpraktiken pågår.

Till all sjöbefälsutbildning krävs särskilt läkarintyg för sjöfolk, giltigt för obegränsade fartområden. Intyget får inte vara äldre än två år.

Efter utbildningen kan du arbeta som fartygsingenjör och senare som teknisk chef. Dessutom ger sjöingenjörsutbildningarna, med eller utan kompletteringar, dig möjlighet att söka till andra tekniska operativa verksamhetsområden som exempelvis kraft- och processindustrin.

Utbildningen leder till en yrkesexamen på grundnivå, sjöingenjörsexamen, samt behörighetsbevis som maskinbefäl.

Ansökan och behörighet

Linnéuniversitetet önskar inte att du skickar intresseanmälan genom formuläret nedan.

Gå istället direkt in på Linnéuniversitetets hemsida för mer information om antagning och sista ansökningsdatum till denna utbildning.