Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri, 180 hp, Göteborgs universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri, 180 hp, Göteborgs universitet

Skådespelarutbildningen på Högskolan för scen och musik utbildar skådespelare för teater, film, TV och radio.

Vår utbildning är yrkesinriktad och omfattar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng), vilka leder fram till kandidatexamen i teater, inriktning skådespeleri. Utbildningen kan utgöra grund för vidare studier på masternivå.

Kärnan i utbildningen är den sceniska gestaltningen där alla ämnen sammanstrålar till en helhet. Vi som arbetar här ser som vår främsta uppgift att utveckla professionella, självständiga och kritiskt tänkande konstnärer med ett personligt scenspråk. Utbildningens pedagogik bygger på att studenterna tar stort eget ansvar och själva utgör drivkraften i den undervisning de tar del av.

Mycket av undervisningen bygger på att stärka och utveckla det personliga uttrycket för att studenten sedan ska kunna gå in i den kollektiva process och det samarbete som yrket och konsten kräver. Utbildningen har som mål och vision att vara ett växthus för nya konstformer och uttryckssätt. Skådespelarutbildningen har ett nära samarbete med bl a musikalutbildningen och filmregiutbildningen, där undervisningen tillsammans med dessa utbildningar är integrerad i flera kurser under utbildningsåren. Kontakt med teatrar och andra teaterutbildningar är också en stor del av utbildningens verksamhet och många gästpedagoger kommer från dessa områden.

Under första året introduceras och grundläggs de metoder som utbildningen har som utgångspunkt. Den sceniska gestaltningen omfattar grundläggande skådespelarträning och repetitionsövningar, och står i nära kontakt med övriga gestaltande ämnen såsom, röst/tal, sång och fysisk gestaltning.

Under andra utbildningsåret fördjupas studierna. Krav på självständigt arbete ökar i form av olika sceniska moment och egna projekt. Det sceniska gestaltningsarbetet omfattar projekt med verk från den dramatiska litteraturen samt undervisning i filmskådespeleri.

Tredje året inriktas mot det självständiga arbetet (examensarbetet) och det kommande yrkeslivet.
Under utbildningens tredje år genomför de studerande praktik på en teater. Praktiken innebär att arbeta i en ensemble med dess repetitions- och föreställningsverksamhet. Sista terminen ägnas åt radioteater, examensarbete samt arbete med en komplett teaterföreställning.

Ingen antagning till läsåret 2010/2011. Nästa utbildningsstart är höstterminen 2011, med sista ansökningsdatum 15 januari 2011.