Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Konstnärligt kandidatprogram i Filmisk gestaltning - regi och produktion, 180 hp, Göteborgs universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Konstnärligt kandidatprogram i Filmisk gestaltning - regi och produktion, 180 hp, Göteborgs universitet

Filmhögskolans kandidatutbildning omfattar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng) som leder fram till en kandidatexamen i Filmisk gestaltning - regi och produktion.

främsta uppgift: att utbilda professionella oberoende filmskapare som uttrycker sig med ett personligt filmspråk

Utbildningen sätter filmkonsten och det filmiska berättandets i första rummet och ser som sin främsta uppgift att utbilda professionella oberoende filmskapare som uttrycker sig med ett personligt filmspråk. De studerande ges möjlighet att utveckla självständighet och kritiskt tänkande samt en personlig och undersökande hållning riktad mot konstnärlig utveckling och forskning i filmisk gestaltning.

Undervisningen utgår från filmskapandets alla kreativa processer från idé till färdig film. Att göra film är en kollektiv process där samarbete är högt prioriterat. Digitala kameror och digital efterbearbetning är en integrerad del i undervisningen och filmskapandet. Den praktiska och teoretiska undervisningen sker i workshops. Utvärderingar och redovisningar av pågående arbete görs i årskursgemensamma regiseminarier där alla studenter och lärare närvarar.

Skolans pedagogik bygger på att studenterna tar stort eget ansvar och själva är drivkraften i sitt filmskapande, idémässigt såväl som produktionsmässigt. Cirka en tredjedel av utbildningstiden är avsatt för eget självständigt arbete.

Antagning till kandidatutbildningen Filmisk gestaltning - regi och produktion sker vartannat år. Nästa antagning är inför ht 2011.