Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Handelshögskolans ekonomprogram, 240 hp, Göteborgs universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Handelshögskolans ekonomprogram, 240 hp, Göteborgs universitet

Utbildningen har sju inriktningar: sex språkliga och en analytisk. Ett viktigt inslag är att förbereda dig för att kommunicera, förhandla, leva och verka i olika kulturer.

Handelshögskolans ekonomprogram är en bred ekonomutbildning med en modern pedagogik och en långtgående integration av ämnen.

De språkliga inriktningarna har en tydlig fokusering på internationella frågor och förhållanden. Stor tyngd läggs vid att utveckla din förmåga att identifiera, analysera och lösa olika problem och utvecklingsfrågor, ofta med hjälp av praktikfall. Presentationsteknik, i tal och skrift, tränas regelbundet under utbildningen.

Arbetsområde

Yrkesvalet för utexaminerade ekonomer spänner över ett brett fält. Många återfinns inom yrken som ekonomichef, finansanalytiker, marknadschef, konsult, revisor och controller.

Målet med utbildningen är att ge dig kvalificerade kunskaper och färdigheter inom det ekonomiska området för en framtida karriär inom näringsliv eller förvaltning, inom Sverige eller utomlands. Utbildningen strävar efter att integrera ämneskunskaper inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, handelsrätt, ekonomisk geografi, ekonomisk historia och språk.

Denna integrering syftar till att ge dig en överblick och en helhetssyn på ekonomiämnet.

Innehåll

Under termin ett till fyra kommer företagets mål och strategier, styrning av processer och företagsanalys att behandlas, liksom samhälleliga och juridiska aspekter på ekonomi och företagande. Beroende på vald inriktning kommer du dessutom att läsa totalt en termin språk alternativt analytiskt inriktade kurser såsom matematik och statistik.

För språkliga inriktningar förläggs delar av studierna till utländskt universitet. Även studenter på den analytiska inriktningen erbjuds möjlighet till utlandsstudier. Termin fem och sex innebär en fördjupning i ett valt ekonomiämne. Du kan välja en specialisering mot företagsekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonomi.

Vidare studier

Efter fyra års studier avslutar du din utbildning med en civilekonomexamen (240 hp). Du kan redan efter tre års studier avsluta din utbildning med en ekonomie kandidatexamen (180 hp). Kandidatexamen kan därefter byggas på med ytterligare två års studier till en masterexamen. Där kan ytterligare språkstudier ingå för studenter med språklig inriktning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier med olika inslag av praktikfallsarbete. Helfartsstuderande är normalt schemalagda cirka 20 timmar per vecka. Du måste därutöver räkna med självstudier i betydande omfattning.