Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Hälsopromotionsprogrammet, 180 hp, Göteborgs universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Hälsopromotionsprogrammet, 180 hp, Göteborgs universitet

Inom hälsopromotionsprogrammet utbildas du för att ge råd och driva projekt inom området hälsa, kost och fysisk aktivitet. Utbildningen ger bred kompetens för folkhälsoarbete riktat mot individer, grupper och organisationer. Du väljer mellan två inriktningar: idrottsvetenskap respektive kostvetenskap.

Idrottsvetenskap handlar om idrott som social och kulturell företeelse och betydelsen av motion och annan fysisk aktivitet för att främja hälsa.

Kostvetenskap är ett kunskapsområde som beskriver människans möte med maten ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där näringslära är centralt.

De gemensamma delarna av programmet innehåller bland annat friskvård, hälsopedagogik, coaching, humanbiologi, vetenskapsteori och examensarbete. I utbildningen ingår även praktik där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter.

Hälsopromotionsprogrammet leder till filosofie kandidatexamen i idrottsvetenskap respektive kostvetenskap beroende på vald inriktning. Hälsopromotionsprogrammet inriktning kostvetenskap ersätter det tidigare Kost- och friskvårdsprogrammet och Hälsopromotionsprogrammet inriktning idrottsvetenskap ersätter det tidigare Idrottsvetenskapligt program, inriktning hälsopromotion.