Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

StylistAkademin

Kommun

Uppsala

Utbildningsanordnare

Bli inredningsstylist av privat och offentlig miljö!

Rum, där människor möts eller uppehåller sig behöver alltid inredas. Det är t.ex. allt från kyrkorum, flygplan, sjukhus, skolor, kontor, butiker, restauranger, väntrum och uteplatser  till de egna hemmen. Inredningsstylister behövs för att optimera användbarheten med tanke på ergonomi, ljussättning, akustik, estetik, komfort och trivsel. Detta är en grannlaga uppgift för duktiga, kreativa och konstnärliga människor med känsla för människor och miljö.

Stylistakademin i Uppsala

Vår diplomutbildning är lagd på en eftergymnasial nivå och vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund. Utbildningen är teoretisk och praktisk med lärarledda lektioner, hemstudier, praktiskt arbete i autentiska miljöer, tentamina och projektarbete. 

Utbildningar

Kontaktuppgifter