Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Jällagymnasiet

Kommun

Uppsala

Utbildningsanordnare

Jällagymnasiet i  Uppsala

Uppsala läns landsting startade lantbruksutbildning på Jälla 1937. Landstinget hade köpt in gården ett par år tidigare, rivit det gamla träslottet och byggt ett skolhus med klassrum, expedition, matsal och kök och man byggde även personalbostäder.

Om tiden före 1937 finns en liten skrift, Jälla säteri. I den kartläggs Jällas historia från tidigt 1300-tal fram till 1937. Skriften finns att få på skolan.

Yrkesutbildningarna blev tvååriga 1972. Vid den tidpunkten flyttades skogsbruksutbildningen in på Jälla från Frossarbo och Ladvik. Skolan växte kraftigt i storlek. Investeringarna tog fart och 1982 invigdes det nya skolhuset och all verksamhet samlades på norra sidan om Östhammarsvägen.

Under början av åttiotalet var utbildningen inom jord och skog eftertraktad. Alla kurser var välfyllda och höga intagningspoäng krävdes. I slutet av åttiotalet var Jälla med i den allra första försöksverksamheten med treårigt naturbruksgymnasium. Efter en vågdal med färre elever i början på nittiotalet vände trenden kraftigt uppåt. I dagsläget har Jälla omkring 400 elever.

Inom ramen för Jälla Egendom finns de praktiska inslagen i gymnasieutbildningen. Vi har en ny ladugård för lösdrift som invigdes i årsskiftet 2008-2009. I ladugården samarbetar vi med lantbruksuniversitetets husdjursgenetik. Det innebär att SLU har agronomer stationerade på Jälla som forskar på våra kor inom sina projekt för husdjursförädling. I grishuset finns sextio modersuggor som producerar ungefär 1200 smågrisar. Vi har plats för trettio hästar i två olika stall, Jällastallet och Oxkällan och slutligen ett djurhus med hobbydjur.

Jälla Egendom är en stiftelse som integreras med undervisningen. Gårdens egna odlingsareal är runt 200 hektar och därtill arrenderas 150 hektar. En del av marken odlas ekologiskt. Till egendomen hör också cirka 200 hektar skog.

Eleverna sköter tillsammans med personal och lärare djurhållning, maskinpark och hela gårdens drift med vår- och höstbruk.

Från 1 januari 2009 är Jällagymnasiet en, via en försöksverksamhet, en självstyrande kommunal skola.

Utbildningar

Kontaktuppgifter