Sök utbildning:

Prenumerera på våra nyheter via RSS

JB Kompetens Yrkeshögskola

Kommun

Jönköping

Utbildningsanordnare

JB Kompetens Yrkeshögskola

JB Kompetens möter idag behovet av vuxenutbildning med Yh-utbildningar, komvux, företagsutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar. Utbildningar som fyller olika behov, men ändå vilar på samma pedagogiska grundsyn: Det entreprenöriella lärandet, där personlig utveckling, kreativitet och drivkraft går hand i hand med kunskapsutveckling. Vår vision är att erbjuda morgondagens utbildning redan idag.

JB Kompetens

Grunden till JB Kompetens lades i Jönköping när vårt moderbolag, ett fristående utbildningsbolag, bildades 1993. Vi var tidigt ute med att se möjligheten att erbjuda alternativ på utbildningsmarknaden. Med stark pedagogisk övertygelse, nybyggaranda och uthålligt entreprenörskap kan vi konstatera att vi varit med och skapat en mångfald som tidigare saknades i utbildnings-Sverige.

För att ytterligare stärka vår vuxenutbildning har vi genom åren gått samman med andra aktörer i landet som haft likartad syn på pedagogikens kraft. Idag är vi ett av de största fristående kunskapsföretagen i Sverige och tillhör kunskapsföretaget John Bauer Organization.

Din framtid och drivkraft i centrum

Vår pedagogik har sin utgångspunkt i din bakgrund, dina drömmar och din lust att lära. Det entreprenöriella lärandet innebär att din drivkraft är i centrum, för vi vet att din kunskapsutveckling bygger på samspel mellan dig och dina lärare, mellan dig och världen runt om kring. Vår roll är att se dina styrkor och utvecklingsmöjligheter, och visa på valmöjligheter som du kanske inte visste fanns. Vi stöttar och peppar dig hela vägen fram. Att du tror på dig själv och vågar ta för dig är avgörande för att du ska nå dina mål.
Vi är proffs på utbildning och vet vilken kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Genom praktik och samarbeten med de branscher vi utbildar för, har du hela tiden nära kontakt med arbetslivet under utbildningen. Vuxenutbildning för oss innebär att även personlig utveckling är en viktig del av den totala kompetensutvecklingen. Att växa i självförtroende och väcka din egen drivkraft.

Utbildningar

Kontaktuppgifter