Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Alternativmedicinutbildning: Biopati - Biopatiakademin i Laholm

Utbildningspresentation

Alternativmedicinutbildning: Biopati
- Biopatiakademin i Laholm

Vad är biopati?

Biopati är en form av biologisk medicin, yrkesmässigt utförd av en biopat. Med hjälp av olika analysmetoder och med sin breda kunskap kan en biopat hjälpa sina klienter att återfå sin hälsa.
Detta sker i form av olika kosttillskott, naturmedel och stödbehandlingar, samt med ändrad livsföring.

Biopatin grundades av dansken Kurt Nielsen och endast de som är utbildade på skolor som han har godkänt får kalla sig för Biopat. Ordet är namnskyddat.

Om utbildningen biopati vid Biopatiakademin i Laholm

Utbildning i biopati får i Sverige och Finland endast drivas och marknadsföras av Biopatiakademin.

Biopati är en form av biologisk medicin, yrkesmässigt utförd av en biopat utifrån biopatins kombinationsmetoder och biopatins sju adaptionsfaser. Du kan läsa mer om dessa kombinationsmetoder och faser på Biopatiakadeins hemsida.

Tack vare utbildningens bredd och de analysmetoder som används, kan en biopat bedöma vilka obalanser som är viktigast att ta hand om först. Jobbar man med det som är prioritet, samtidigt som klienten gör de förändringar som krävs, försvinner många obalanser på köpet. Detta gör att man kan ordinera färre preparat och ändå få kortare behandlingsperiod.

Målet med utbildningen biopati vid Biopatiakademin i Laholm

Biopatiakademins målsättning är att ge biopater en bred och gedigen kunskap, som gör att de kan hjälpa och vägleda människor med många olika typer av åkommor, samt hur man förebygger när man väl är frisk. Utbildningen ska också bidra till klientsäkerhet och att etiska regler och tystnadsplikt följs. 

Upplägg av utbildningen biopati vid Biopatiakademin i Laholm 

 - gå hela biopatiutbildningen eller enskilda kurser

Biopatiutbildningen är uppdelad i olika delkurser. En del kurser är helt på distans, i andra ingår lärarledd undervisning. De lärarledda kurserna löper generellt vartannat år. Läs mer under varje enskild kurs på Biopatiakademins hemsida. Man kan tillgodoräkna sig kurser om man har likvärdig kunskap.

Kursernas upplägg kan ändras lite från år till år, eftersom Biopatiakademin alltid strävar efter att förbättra. Grundstrukturen är dock alltid densamma.

Biopatiutbildning - Biopatiakademin i Laholm

Mellan kurserna läser man på distans med hjälp av instuderingsuppgifter. Man har också tillgång till forum och frågebank för de kurser man läser. Man loggar då in under rubriken "Forum". Detta gör det möjligt att ta del av varandras frågor och svar. Man är också välkommen att ringa till Biopatiakademin om man föredrar det. Beräknad studietid för hela biopatiutbildningen är ca 120 heltidsveckor. Detta innebär ca 3 år om man läser heltid och 6 år om man läser halvtid.

I mån av plats kan man repetera alla kurser gratis inom 6 år efter första gången man gick kursen. En del kurser kräver förkunskaper, andra inte. Läs mer under varje enskild kurs på Biopatiakademins hemsida.

Till varje kurs hör en eller flera tentamina. För att få intyg på godkänd kurs är dessa obligatoriska, annars inte. För att bli biopat måste alla kurser vara godkända. Tentamen kan ske antingen hos Biopatiakademin eller på egen ort.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Ämnen som ingår i biopatiutbildningen är biopatins grunder, anatomi, fysiologi, sjukdomslära, immunologi, klinisk mikrobiologi, örtmedicin, näringslära, näringsmedicin, homeopati, alternativ immunologi, psykologi, psykiatri, alternativ psykologi, biopatisk kinesiologi, frekvensapparatur, zonterapi, öronakupunktur och biopatisk strategi.
Man är välkommen till våra kurser även om man inte vill läsa hela utbildningen.

Alternativmedicinutbildning : Biopati - Biopatiakademin i Laholm

Praktik inom alternativmedicin

Inom de praktiska ämnena (öronakupunktur, kinesiologi och zonterapi) gör man ett visst antal praktikfall på hemmaplan. Dessa dokumenteras i en journal som skickas till skolan för genomgång. Man får sedan feedback på dessa journaler. Ytterligare praktikfall görs i slutet av utbildningen. Här använder man sig av kunskaperna från alla kurser som ingår i utbildningen.

Vad är det som utmärker biopatin?

Tack vare utbildningens bredd och de analysmetoder som används, kan en biopat bedöma vilka obalanser som är viktigast att ta hand om först. Jobbar man med det som är prioritet, samtidigt som klienten gör de förändringar som krävs, försvinner många obalanser på köpet. Detta gör att man kan ordinera färre preparat och ändå få kortare behandlingsperiod.

Hur lång är studietiden?

Studietiden är 3 år heltid eller 6 år halvtid och sker på distans, samt ett visst antal sammankomster. Efter godkända tentamina, genomförd praktik och godkänt slutprov blir man diplomerad Biopat.

Var kan en Biopat får arbete?

De flesta biopater öppnar egen klinik, där de tar emot sina klienter. Andra tänkbara arbetsmöjligheter kan vara arbete i hälsokostaffär, konsult på företag, kursverksamhet med hälsa som inriktning, föreläsare, försäljare av kosttillskott och naturmedel m.m.

Var kan jag läsa mer om biopati?

Mer detaljerad information finns på Biopatiakademins hemsida www.biopatiakademin.se

Alla kurser man har gått kan man i mån av plats repeteras gratis
Detta ökar kvalitén på våra terapeuter, vilket i sin tur gynnar våra klienter.

Examen

Intyg och diplom för biopatiutbildningen:

Om man har haft minst 80 % närvaro på föreläsningarna får man ett närvarointyg. Efter godkända tentamina och praktik inom respektive kurs får man ett intyg på godkänd kurs. Efter godkänd basmedicin erhålles diplom i detta ämne. När alla kurser är är godkända, inklusive det praktiska slutprovet, erhålles biopatdiplom.

Ansökan och behörighet

Intresserad av alternativmedicinutbildningen vid Biopatiakademin i Laholm?

Nästa kursstart: Kurser startar löpande under året

Boende i samband med Naturmedicinutbildningen (biopati) i Laholm:
Kontakta skolan för mer information om boende i samband med utbildningen.

För mer information om utbildningen samt ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.