Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Automationstekniker (YH-utbildning) - Mälardalens högskola i Västerås

Kommun(er)

Västerås

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Automationstekniker 
- Mälardalens högskola i Västerås

Yrkeshögskoleutbildning, 200 p

Om utbildningen Automationstekniker vid Mälardalens högskola i Västerås

Yrkeshögskoleprogrammet "Automationstekniker" är en ettårig utbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen. Som färdig automationstekniker ska du kunna arbeta med till exempel felsökning, service och underhåll inom tillverknings- eller processindustri.

Efter utbildningen kan du i vissa fall också söka jobb i automationsbranschen som underhållstekniker, servicetekniker och driftstekniker. Har du rätt bakgrund kan du i vissa fall också söka jobb som industrielektriker.

Målet med utbildningen automationstekniker

Efter genomgången utbildning ska den studerande genom sin kompetens inom automationsteknik kunna arbeta inom tillverkningsindustri alternativt processindustri med att

  • Automationstekniker - Mälardalens högskola i Västeråshandha olika installationer,
  • köra felsökningar,
  • serva olika installationer, samt
  • visa på god förmåga att kommunicera, inhämta kompletterande kunskap och verka självständigt och i samarbete med andra.

Samverkan mellan utbildare och industri

Yrkeshögskoleutbildning finns bara inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. Därför är det kanske inte så konstigt att branschen eller industrin ska eller vill vara med och säkra utbildningskvaliteten, och att de vill vara med i utbildningarnas genomförande.

Det finns stora krav på stark arbetslivsanknytning; teori ska varvas med praktiskt arbete, och därför innehåller många yrkeshögskoleutbildningar praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats. Lärare och handledare ska vara uttalat yrkeskunniga och de ska vara goda pedagoger.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Ansökan och behörighet

Intresserad av utbildningen automationstekniker vid Mälardalens högskola i Västerås?

Utbildningsstart: sista veckan i augusti 2012

Sista ansökningsdag: 14 maj 2012

Behörighet: Utöver grundläggande behörighet krävs Ma B samt Ellära A eller Fysik B. Dispens från kravet på Ma B samt Ellära A eller Fysik B kan komma att medges för sökande med dokumenterade/styrkta kunskaper förvärvade antingen genom postgymnasial utbildning eller yrkesutövning inom något eller några av områdena elektronik, maskinteknik, process- eller tillverkningsindustri, eller inom något, till dessa, nära angränsande teknikområde.

För mer information om utbildningen fyll i en intresseanmälan nedan.