Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Karolinska Institutet, Huddinge

Utbildare/skola

Karolinska Institutet

Kommun(er)

Huddinge

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Karolinska Institutet, Huddinge

Beskrivning

Som sjuksköterska har du ett helhetsansvar för människor som behöver vård. Det gäller att lära sig se och uppfatta vad situationen kräver - med människan och patienten i centrum. Yrket innebär ett helhetsansvar för behövande, beroende och svaga medmänniskor. Frågor om bemötande är centrala i sjuksköterskeyrket. Samtidigt kräver yrket ett praktiskt och tekniskt handlag och kunnande. Utrustning och apparatur måste du som sjuksköterska hantera på ett säkert sätt för att garantera att patienter får god och säker vård.

Sjuksköterskeprogrammet består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning, där hälften av utbildningstiden är förlagd på olika sjukhus, vårdcentraler och i kommunal och privat vård. Tidig och regelbunden patientkontakt ingår i varje kurs. Du läser i första hand omvårdnad, som är huvudområdet för programmet, men får även goda kunskaper i medicin och i samhälls- och beteendevetenskap. Utbildningen är temabaserad och börjar med studier om den friska människan, byggs på med kunskaper om vårdande av den sjuka människan och fördjupas sista året med kunskaper om människan i komplexa vårdsystem.

Utbildningen förbereder dig också för såväl ledarskap som kvalitets- och utvecklingsarbete i ditt kommande yrke som sjuksköterska. Forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt genomsyrar utbildningen vid Karolinska Institutet. Du får därmed en stabil grund för att kunna vidareutveckla vården i ditt arbete som sjuksköterska men det ger dig också en god förberedelse för vidare studier och forskning.

Under utbildningen varvas egna studier, föreläsningar, fallstudier och laborationer i träningscenter med verksamhetsförlagd utbildning. Det internationella studentutbytet är omfattande och det finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen utomlands.

Efter studierna

Sjuksköterskor arbetar på sjukhus, vårdcentraler, kommunala vårdhem, privata kliniker och företag.