Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Sjukgymnastprogrammet 180 hp, Karolinska Institutet, Huddinge

Utbildare/skola

Karolinska Institutet

Kommun(er)

Huddinge

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Sjukgymnastprogrammet 180 hp, Karolinska Institutet, Huddinge

Beskrivning

Sjukgymnastik är ett kunskapsområde som beskrivs ur ett såväl medicinskt som hälsorelaterat perspektiv. Som sjukgymnast arbetar du hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande.

Du arbetar med personer som har funktionshinder som beror på sjukdomar eller skador i olika organsystem, till exempel andningsorganen, cirkulationssystemet, nervsystemet eller rörelseorganen. Du arbetar med barn och äldre, och med personer med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem. Som sjukgymnast har du ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering.

Under utbildningen studerar du sjukgymnastik, psykologi, anatomi, fysiologi och många medicinska ämnen. Du lär dig om kroppens struktur, funktion, möjligheter och begränsningar.

Genom fältstudier kommer du tidigt i kontakt med patienter och deras behandlande sjukgymnast. De kliniska studierna är till stora delar förlagda till olika delar av vården inom Stockholms läns landsting. Under den sista terminen läser du valbara kurser och gör ett projektarbete.

Efter studierna

Sjukgymnaster arbetar på sjukhus och vårdcentraler, inom hemsjukvård och omsorgsvård, företagshälsovård, på idrottskliniker, friskvårdsanläggningar och privata mottagningar.