Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Magisterprogram i Europarättsliga studier, 60 hp, Södertörns Högskola, Huddinge

Utbildare/skola

Södertörns Högskola

Kommun(er)

Huddinge

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Magisterprogram i Europarättsliga studier, 60 hp, Södertörns Högskola, Huddinge

Magisterprogrammet i Europarättsliga studier ger dig fördjupade kunskaper om EU och EU:s betydelse för den svenska förvaltningen med betoning på principerna om god förvaltning. Programmet har både en anknytning till forskningen och en yrkesanknytning.

Utbildningen

Magisterprogrammets första termin består av två kurser som ger fördjupad kunskap om och förståelse för EU och principerna om god förvaltning, olika politikområden inom EU och hur de europeiska reglerna tillämpas på nationell nivå. Den andra terminen ägnas åt magisteruppsatsen som behandlar ett specifikt EG-direktiv och dess påverkan på den svenska rättsordningen, med betoning på principerna om god förvaltning.

Efter utbildningen

Magisterprogrammet ger en bra grund för kvalificerat handläggnings- och utredningsarbete hos såväl den offentliga som den privata sektorn. Med hänsyn till den allt större plats som EG-rätten intar för den svenska rättsordningen och i synnerhet för den svenska förvaltningsrätten, krävs allt större kunskaper och färdigheter inom detta område. Utbildningen syftar till att täcka detta behov.