Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Kandidatprogram i öst- och sydöstasienkunskap, Japanska, 180.0 hp, Lunds universitet

Utbildare/skola

Lunds universitet

Kommun(er)

Lund

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Kandidatprogram i öst- och sydöstasienkunskap, Japanska, 180.0 hp, Lunds universitet

Programmet för Öst- och sydöstasienkunskap med inriktning japanska omfattar 180 högskolepoäng varav 120 hp i japanska inklusive examensuppsats på 15 hp. Därutöver ska studenten läsa 15 hp i Japans historia, 15 hp i Kinas historia samt ett valfritt ämne om 30 hp.

Utbildningsprogrammets mål är att ge goda kunskaper i det japanska språket, en inblick i Öst- och Sydöstasiens historia,

..och tankevärld samt kunskaper om det nutida samhällets politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden.

Det är också en god utgångspunkt för den som vill vidga och fördjupa sina kunskaper i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen till att omfatta också främmande språk och kulturer. Den kan med fördel kombineras med annan högskoleutbildning av betydelse för verksamhet i eller med Öst- och Sydöstasien, t.ex. teknik och ekonomi.