Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Berg- och anläggningsteknik, 180 hp, Högskolan Dalarna Filipstad

Utbildare/skola

Högskolan Dalarna

Kommun(er)

Filipstad

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Berg- och anläggningsteknik, 180 hp, Högskolan Dalarna Filipstad


Utbildningen inleds med en geologikurs. Den är ett villkor för att förstå och tillämpa de påföljande kurserna inom ämnesområdet. För att tillgodogöra sig ofta komplicerade vetenskapliga upptäkter är det nödvändigt med exkursioner.

Ett flertal studiebesök i industrin ingår i de olika kurserna. Under utbildningen arbetar studenten med olika typer av industrinära projektuppgifter. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som utförs i industrin.

Efter genomgången utbildning skall studenten
- ha förvärvat kunskaper för att kunna arbeta som produktionsingenjör inom gruv- och mineralindustri eller entreprenadföretag med inriktning mot berg- och anläggningsteknik
- ha särskild kunskap om mineralers och bergarters egenskaper och hur dessa styr möjligheten att använda olika brytnings- och bearbetningsprocesser.
- visa förståelse för sambandet mellan teknik och människa för att kunna ta fram lösningar som tillfredställer både kundens och omvärldens behov.
- i sin yrkesroll kunna kommunicera och samarbeta med människor på alla nivåer.