Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Bebyggelseantikvariskt program, 180 hp, Göteborgs Universitet

Utbildare/skola

Göteborgs universitet

Kommun(er)

Göteborg

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Bebyggelseantikvariskt program, 180 hp, Göteborgs Universitet

Är du intresserad av gamla hus och miljöer? På bebyggelseantikvariskt program fördjupar du dig i bebyggelsens mångfasetterade historia och lär dig hur man undersöker, vårdar, bevarar och utvecklar byggnader, stadsmiljöer och kulturlandskap.

Utbildningen handlar om bebyggelsehistoria, materialkunskap, underhålls- och byggnadsvårdsprinciper, men också om offentlig planering och kulturvårdande perspektiv i det moderna samhället.

Bebyggelseantikvariskt program är en yrkesinriktad utbildning som ger en gedigen tvärvetenskaplig antikvarisk kompetens. Du kan arbeta inom offentlig och privat sektor eller ha privatpratiserande firma. Arbetet rör antikvarisk rådgivning, bebyggelseanalyser och planeringsunderlag, eller exempelvis pedagogisk verksamhet.

Under första året bekantar du dig med ämnet kulturvård och i kulturarvssektorns arbetsuppgifter. Du tränar dig i byggnadsdokumentation och byggnadsundersökning och får grundläggande kunskaper inom området bebyggelsehistoria, särskilt det förindustriella samhällets bebyggelsemiljöer och arkitektur. En översikt över material- och vårdproblematik lägger grund för efterföljande kurser. Året avslutas med ett längre projektarbete.

Andra året fördjupas din bebyggelsehistoriska kompetens med fokus på industrialismen och det moderna nordiska samhället. Du får tillfälle att kritiskt granska och problematisera det kulturvårdande verksamhetsfältet i ett samtida och historiskt perspektiv, och blir väl insatt i kulturarvsområdets lagstiftning, verksamhet och metodik. Året avslutas med en självständig bebyggelsehistorisk uppsats.

Tredje året lär du dig att kritiskt granska de lokala, regionala och globala kulturarvsprocesserna och vad kulturarvet betyder i en lokal eller vidare kontext. Du genomför ett terminslångt projektarbete som varvas med kurser i landskapsanalys, kulturvårdande planering och kulturarvsproblematik, och kommer också att bekanta dig med kulturavssektorns uppgifter och utmaningar i en sammanhängande praktikperiod. Året avslutas med ett examensarbete.

Programmet är uppbyggt av tvärvetenskapliga kurser på fyra teman: Det bebyggelseantikvariska professionsområdet, Bebyggelsehistoria, Teori för kulturvård, samt Fördjupnings- och fallstudier.

En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Undervisningsformerna har stor variation:allt från traditionell föreläsningsform till fältarbete och studiebesök/exkursioner. I kurserna medverkar kontinuerligt professionellt verksamma bebyggelseantikvarier. Flera kurser är upplagda som projekt och fallstudier, med direkt anknytning till antikvarisk verksamhet.

Du blir mycket väl föreberedd för det samtida kulturarvsarbetet! Samtidigt kan du senare bygga på din utbildning med skräddarsytt masterprogram och forskarutbildning.