Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Barnmorskeprogrammet, 90 hp, Linnéuniversitetet Växjö

Utbildare/skola

Linnéuniversitetet

Kommun(er)

Växjö

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Barnmorskeprogrammet, 90 hp, Linnéuniversitetet Växjö

 

Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utbilda dig till barnmorska. Genom studier på programmet tillägnar du dig yrkesfördjupning samtidigt som du förbereder dig för fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap.

Barnmorskeprogrammet omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå och vänder sig till legitimerade sjuksköterskor.

Kurserna i programmet fokuserar fysiska, psykiska, sociala och kulturella processer som förekommer i samband med barnafödande, föräldraskap och sexualitet. Vid institutionens kliniska träningscenter (KTC) får studenten möjlighet att i simuleringsmiljö träna handläggning av normal och komplicerad förlossning samt omhändertagande av det nyfödda barnet som en förberedelse inför de verksamhetsförlagda studierna.

Barnmorskans arbetsfält omfattar kvinnans reproduktiva hälsa inom mödrahälsovård, förlossnings- och BB-vård samt gynekologisk vård. Dessutom arbetar barnmorskan med förebyggande verksamhet för att befrämja hälsa inom sex och samlevnad, ur ett livscykelperspektiv.

Programmet har totalt 14 platser. Den teoretiska undervisningen är förlagd till Kalmar och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är ett samarbete mellan kvinnoklinikerna i Kalmar, Karlskrona, Västervik och Växjö och primärvården i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. (Du väljer praktikort redan vid anmälningstillfället.) Både den teoretiska utbildningen och VFU bedrivs på heltid under tre terminer. De teoretiska studierna bedrivs i Kalmar.

Barnmorskeexamen. Du ansöker om legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen.

Ansökan och behörighet

Linnéuniversitetet önskar inte att du skickar intresseanmälan genom formuläret nedan.

Gå istället direkt in på Linnéuniversitetets hemsida för mer information om antagning och sista ansökningsdatum till denna utbildning.