Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Arbetsterapeutprogrammet 180 hp, Karolinska Institutet, Huddinge

Utbildare/skola

Karolinska Institutet

Kommun(er)

Huddinge

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Arbetsterapeutprogrammet 180 hp, Karolinska Institutet, Huddinge

Beskrivning

När det dagliga livet blir problemfyllt på grund av sjukdom kan du som arbetsterapeut bidra med nya kreativa lösningar. Arbetsterapi använder aktiviteter som medel för att öka möjligheterna till att kunna arbeta och studera, att ha ett bra boende och en aktiv fritid. Arbetsterapeutens insatser förebygger, förbättrar och kompenserar patientens nedsatta aktivitetsförmåga.

Det kan handla om allt ifrån att träna fysiska och psykiska förmågor till att förändra arbetsmetoder och göra nödvändiga anpassningar i miljön. En viktig del av arbetet är att förskriva och anpassa tekniska hjälpmedel. Det kan till exempel gälla IT-baserade hjälpmedel för att underlätta vardagen för personer med minnesproblem. Det är vanligt att konsultera en arbetsterapeut när det gäller frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön som ytterst handlar om människors delaktighet i samhället.

Utbildningen har sin pedagogiska grund i ett problembaserat lärande. Olika arbetsformer används, till exempel föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten, fallstudier och grupparbeten. Förutom arbetsterapi läser du medicin samt samhälls- och beteendevetenskap. Sista terminen innehåller ett examensarbete och en valbar kurs där du har möjlighet att profilera dig inom arbetsterapi.

Efter studierna

Arbetsterapeuter arbetar på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens äldre- och handikappomsorg. Arbetsterapeuter arbetar också på arbetsmarknadsinstitut, Försäkringskassan, kriminalvårdsanstalter, hjälpmedelsföretag, inom skol- och företagshälsovården och som egna företagare.