Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

3D animation och visualisering, 180 hp, Högskolan väst

Utbildare/skola

Högskolan väst

Kommun(er)

Trollhättan

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

3D animation och visualisering, 180 hp, Högskolan väst

3D-design - att kommunicera med grafik

Som 3D-designer arbetar du med att visualisera och kommunicera ett budskap grafiskt. Teknisk kompetens, design och utvecklingsarbete står i fokus under hela utbildningen. Du arbetar med olika 3D-projekt under alla tre åren, alltifrån animationer och specialeff ekter till visualisering och illustrationer, ofta tillsammans med externa uppdragsgivare.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom det 3D-grafiska området så att du har fl era möjliga karriärvägar som 3D-designer t.ex. reklam, visualisering eller film. Utbildningen är indelad i tre områden: teknisk 3D-produktion, design- och projektkunskap samt en konstnärlig del. Den tekniska delen berör allt från grundläggande modellering, texturering, animering till compositing, rendering och efterproduktion.

Produktionsflöde och tekniskt kunnande är lika viktigt som ett tränat öga för det visuella budskapet. Därför är användande av professionella programvaror centrala och naturliga inslag i utbildningen. I de designorienterade delarna handlar det om hur man arbetar med design och projekt, entreprenörskap och hur man för fram ett visuellt budskap. Under det sista året har du en termins valfria kurser där du har möjlighet att genomföra verksamhetsförlagd utbildning, fördjupa dig inom olika 3D-grafi ska områden eller något ytterligare ämne som du anser dig behöva.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Högskolan Västs arbetslivsnära profil möter du under utbildningen genom högskolans breda nätverk inom branscher med behov av 3D-kompetens. Det märks inte minst i det stora antalet gästlärare från olika branscher som du möter under utbildningens gång. Du kommer att få möjlighet till praktik och arbete med skarpa projektuppdrag - allt för att du ska tränas i verklighetsnära situationer inför ditt kommande yrkesliv.

Efter utbildningen

Utbildningen förbereder för eget företagande eller arbete inom upplevelseindustrin, exempelvis tv, film eller reklambransch. Du kan också arbeta inom samhällsplanering eller inom tillverkningsindustrin med visualisering. En viktig del i din förberedelse för yrkeslivet är skapandet a en egen portfolio - en nödvändighet när det handlar om att söka arbete eller uppdrag som 3D-designer.

Studiegång

År 1: Digital grafi k, 3D-grafi k, Ljud- och rörlig bild produktion, Visuell kommunikation, 3D-modellering och visualisering, 3D-projekt I, projektmetodik & 3D-projekt I, konstnärligt perspektiv
År 2: Digital berättarteknik, 3D-animering & rendering, Entreprenörsskap, Visuell gestaltning, Kognition, perception och visualisering, Efterproduktion, 3D-projekt II designmetodik, 3D-projekt II konstnärligt perspektiv
År 3: Valbara kurser (såsom Karaktärsanimation, Motion Graphics etc) eller verksamhetsförlagd utbildning (30 hp), Designteori för medieinformatik, Forskningsmetodik för medieproduktion, Examensarbete i medieinformatik