Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

"Hitta din inre naturliga balans", Helgkurs - Uppsala

Utbildningspresentation

"Hitta din inre naturliga balans"
Uppsala

Den naturliga Balansen och Harmonin i ditt liv

Välkommen till en kurs där du nu får en möjlighet att lära dig nycklarna för att hitta till den naturliga Balansen och Harmonin i ditt liv. Den naturliga Balansen och Harmonin är våra livs nycklar. Nycklar som kan ge oss gränslös livsglädje, där vi upplever hela livet som vi vill att det ska vara, ett stort mirakel.

Den här kursen är tänkt som en bruksanvisning för alla som vill förbättra sina liv och lära sig mer om hur dessa livets magiska nycklar kan användas i livet. Det är aldrig för sent att välja ett sätt att leva i naturlig balans och harmoni. Vi har alltid makt att själva förändra vårt tankesätt och vårt livsmönster. För en god hälsa och ett långt liv, skall du lära dig att leva efter Taoismen, Yin & Yang, De fem elementen, Ba Gua samt Qi-Andning.

Att leva i naturlig balans med sig själv är viktigast av allt. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen. Att materiell konsumtion inte gör oss lyckliga, är vi helt medvetna om idag. Det är inte av en slump som den stora förbrukningen av psykofarmaka ökar alltmer. Människan av idag lever inte i samklang med sig själv. Hon är tvungen att använda psykofarmaka för att få sinnesro.

Med naturlig balans menas en behaglig samverkan av många goda egenskaper till en helhet, till ett harmoniskt väsen. Vårt komplicerade samhälle, oron och vardagens stress utgör en fara för vår naturliga balans.

QI - DEN MYSTISKA KRAFTEN

Vad är egentligen Qi? Alla har hört om det, men ingen vet.Grovt kan Qi beskrivas som livsenergi. Inte energi i form av kalorier eller joule, utan den positiva energi man upplever när man känner sig frisk, stark, balanserad, lycklig och upprymd.

Vi kan se fysiska, själsliga och mentala sidor av Qi. Den fysiska tar sig uttryck i hur energin kan tillföras kroppen, kännas lagrad i kroppen och flöda i harmoniska banor. Den själsliga och mentala sidan gör sig gällande när vi befinner oss i ett balanserat och harmoniskt tillstånd och känner att vi kan hantera stress och besvärliga situationer. Qi kan i västerländska termer beskriva fysisk och själslig samt mental energi och välmående.

ANDNING ÄR LIV

Livet börjar och slutar med ett andetag.
De senaste 24 timmarna har du tagit 20.000 andetag!

Själen är luft. Luften vi andas ger oss själ, liv & medvetande
(Aristoteles, 600 f.Kr.)

Andningen är bron mellan kropp och själ. I ditt dagliga liv verkar det som om andningen bara är till för att underhålla kroppen. Men om du tänker lite längre kan andningen bli en helt ny grund för ditt välbefinnande. Du kan förändra ditt liv med hjälp av medveten andning! Medveten andning ger alltid omedelbara effekter på energinivån. Kort sagt du har betydligt mer fysisk energi om du andas effektivt! Och andningen bör vara det första, inte det sista, en läkare undersöker när hon/han möter trötthet, sjukdom eller andra tecken på energistörningar hos sina patienter. Din närvaro i nuet börjar med andningen. Rätt andning är nyckeln till välbefinnande, glädje, frihet, lugn, harmoni, ökad medvetenhet, byte av fokus från utsida till insida samt tillgång till din inre visdom

DE FEM ELEMENTEN

De fem elementen är vatten, trä, jord, eld och metall. Man utgår från att människan påverkas av klimat och årstidsväxlingar. Varje årstid symboliseras av ett bestämt element som också har varsin smakriktning, känsla, färg, varsitt djur med mera. Varje element har som uppgift att försörja ett speciellt organ eller en speciell meridian i kroppen och att hålla det i balans. Balans mellan de fem elementen ger inre harmoni.

Vår, födelse, tillväxt och utveckling är honnörsorden för träelementet. Det påverkar levermeridianen och gallblåsemeridianen. Trä ger sin energi uppåt och utåt, och det skapar tillväxt, tankar blir till handling. För mycket trä skapar överbelastning och otålighet. Tecken på obalans kan vara att man är arg, spänd, sträng och dämpad. För lite trä skapar brist på förtröstan. Enligt Baguan är trä rikedom och familj/hälsa. Träelementets färg är grön.

YIN & YANG

Naturens ständiga strävan efter balans mellan dessa två poler utgör det kontrahent, komplementförhållande som genererar Qi för skapandet och förstörelse i en aldrig sinande process. Enligt de kinesiska naturfilosoferna, skapade denna process de fem elementen, himlen, jorden och människan som den högsta varelse och förbindelse- länk mellan dessa två. Men det väsentliga i betraktande av yin och yang är det faktum att det aldrig är frågan om: "Antingen eller" utan om "mer eller mindre". 

Ansökan och behörighet

Anmälan:
Fyll i en intresseanmälan nedan

Avanmälan:
Avanmälan senare än 7 dagar innan respektive kursstart
så tillfaller Anmälningsavgiften Livscoach Akademin.

Utbildningsdatum:
Helgkurs den 10-11 oktober

Plats: Uppsala Järlåsa kursgård