Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Familje Relations Coach - Helgkurs, Hässleholm

Utbildningspresentation

Familje Relations Coach - Helgkurs, Hässleholm

I en familj kan vi ha glädje av varandra, stödja varandra, inspirera varandra och utvecklas med varandra. Hur ser det ut i din familj? Bidrar du till nöjet eller missnöjet i din familj? Bidrar de andra till glädjen eller frustrationen? Hur mår dina barn? Hur mår dina föräldrar och svärföräldrar? Ta hjälp av en relationscoach för att upptäcka vad som behöver förändras

I vår väv av viktiga relationer drar ofta olika trådar åt olika håll. Hur hanterar vi våra relationer till våra barn så att det blir en glädje att fungera tillsammans? Hur går man från "besvärliga" ungar till en kul gemenskap med varandra? Detta är minst sagt en konst. Om man låter familjeproblem gnissla vidare blir det förr eller senare låsningar, kamp konflikter och inte sällan inkapslade rädslor med psykiska problem som följd. Relationscoaching inom familjen kan hjälpa vid relationssvårigheter och kan föra en familjerelation till helt nya och sunda dimensioner. Att skaffa sig perspektiv och prata med någon i god tid kan ofta vara en insats som gör att man styr om relationerna mot en positiv framtid.

Familje Relations Coach - Helgkurs, Uppsala

Familjecoaching är baserat på tron att familjen är ett unikt socialt system med egen struktur och mönster för kommunikation. Dessa mönster bestäms av många faktorer, däribland föräldrarnas åsikter och värderingar, personligheter av alla familjemedlemmar, och påverkan av den utvidgade familjen (mor-och farföräldrar, fastrar och farbröder). Som ett resultat av dessa variabler, utvecklar varje familj sin egen unika personlighet, som är kraftfull och påverkar alla dess medlemmar.

Familjecoaching fokuserar på relationer inom familjen och sker med att alla familjemedlemmar är närvarande. I Familjecoaching ses familjen som ett helt system, snarare än bara som summan av dess enskilda medlemmar. Familjecoaching används för att närma sig en mängd olika mål. Snarare än att se problem som ägs och orsakas av en viss familjemedlem (kallas även en "identifierad patient"), hjälper Familjecoaching att fastställa hur den relationen och individuella problem orsakas och upprätthålls av familjens dynamik. Till exempel, om ett barn har akademiska eller sociala problem, kommer fokus ligga på att identifiera familjemönster som har bidragit till att barnet agerar ut, snarare än på att arbeta med barnet ensam.

Familjecoaching är en speciell form som fokuserar på förändringar inom en familj, och som vet att alla familjeförhållanden har en inverkan på tankar, känslor, beteende och inställning hos varje familjemedlem. Istället för ett möte med en individ, bör alla eller de flesta familjemedlemmar vara inblandade i processen. I ombildade familjer kan detta omfatta styvföräldrar, syskon och halvsyskon. När barn i ombildade familjer har anpassningsproblem, kan det vara till hjälp för alla föräldrar och styvföräldrar att arbeta tillsammans med en Familjecoach. Men, detta beror på förmågan hos frånskilda föräldrar att samarbeta för att hjälpa sina barn att lösa sina problem.

En Familjecoach kommer att överväga de olika "roller" som varje person spelar i familjen, utöver de kommunikationsstilar (både verbal och icke-verbal) i den. Hur familjen interagerar som helhet också utforskas.

Familjecoaching kan också vara användbart innan problemen börjar. Vissa familjer söker denna typ av terapi när de väntar en stor förändring i deras liv. Till exempel kan en man och kvinna som båda har barn från tidigare äktenskap gå till familjeterapi när de gifter sig för att hjälpa alla familje medlemmar lära sig att leva tillsammans.

Familjecoaching är också användbart för att hantera problem med relationer inom familjen och kan bidra till att minska symtom som ätstörningar eller olika drogproblem.

Ansökan och behörighet

Ansökan:
För mer information om utbildningen samt ytterliggare kursstarter fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursledare: Kjell Haglund
------------------------------
När: kurs den 21-22 Maj 2012
Tid: 21/5. kl.15.00-22/5. kl.18.00

Plats: Hässleholm Bjärnum kursgård

http://www.facebook.com/event.php?eid=268602583190236

För mer information om utbildningen fyll i en intresseanmälan nedan.