Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Bygglovhandläggare (YH-utbildning, distans) - CAS i Värmdö kommun

Utbildningspresentation

Utbildning inom YrkeshögskolanBygglovhandläggare
(YH-utbildning)

 

Sveriges första yrkeshögskoleutbildning till BYGGLOVHANDLÄGGARE

När du gått färdig utbildningen ska du kunna

 • Redogöra för de regelverk som styr byggandet
 • Beskriva hur en kommunal organisation fungerar, speciellt inom teknisk förvaltning och miljö- och samhällsbyggnad
 • Fatta väl avvägda beslut i din yrkesroll
 • Hantera problem som uppstår när ansökan om bygglov och bygganmälan behandlas
 • Tillämpa gällande regelver

Om du har slutfört utbildningen och fått godkänt i samtliga kurser erhåller du en Yrkeshögskoleexamen Bygglovhandläggare.
Efter utbildningen skall du kunna arbeta som bygglovhandläggare / byggnadsinspektör i en kommunal förvaltning.

Yrkeshögskoleutbildning till bygglovshandläggare - CAS, Värmdö, Stockholm

Vad gör en bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör?

Arbetet innebär handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen. Du kommer att självständigt få hålla s k byggnadssamråd där de som berörs av ett bygge träffas. Du får besluta om kontrollplaner, sköta uppföljning, utöva tillsyn och utfärda slutbevis. Du ger information och rådgivning till allmänheten. Du får också ha hand om olika funktionskontroller, t ex av ventilation och hissar. Sålunda ett yrke både där du arbetar på egen hand och där du har kontakt med olika grupper av människor.

Upplägg av utbildningen bygglovshandläggare vid CAS i Värmdö kommun, Stockholm

Utbildningen genomförs på heltid och distans under 40 kursveckor. Det innebär att du kan sitta på din hemort och delta i undervisningen med hjälp av dator och en s k utbildningsplattform i datorn. 1 helg i månaden blir det dock fysiska träffar för alla. Det kan också bli virtuella gruppmöten (seminarier) via datorn. Reella projekt och problemställningar kommer i stor utsträckning att ersätta traditionella läroböcker.

Utbildningen består av tio olika kurser, både "vanliga" kurser och LIA-kurser (LIA = Lärande i arbetslivet, av en del felaktigt kallade "praktik" eftersom LIA är ett ordentligt lärande fast det är förlagt till en arbetsplats). De finns tre olika LIA-kurser. Redan nu vill vi nämna att om du har rätta kunskaper och erfarenheter redan tidigare så behöver du inte "läsa om" en kurs du redan kan. Den kan du så att säga kvitta bort genom att du ansöker om tillgodoräknande. Se nedan under ansökan.

Kurser på utbildningen bygglovshandläggare vid CAS i Värmdö kommun, Stockholm

Utbildningen omfattar följande kurser. Längden anges i yrkeshögskolepoäng. 5p = 1 vecka.

 • Bygglov 40 p
 • Den kommunala förvaltningen 10 p
 • Tala och skriva rätt 10 p
 • Arkitektur- och kulturhistoria 20 p
 • Samhällsplanering 10 p
 • Bygganmälan 30 p
 • Hållbarhet 20 p
 • Lärande i arbetslivet, period 1, 5 p
 • Lärande i arbetslivet, period 2, 10 p
 • Lärande i arbetslivet, period 3, 45 p

Examen

Yrkeshögskoleexamen Bygglovhandläggare

Ansökan och behörighet

Intresserad av utbildningen bygglovhandläggare vid CAS?

 

Behörighet:
Svenska B. För att bli antagen till utbildningen måste du ha grundläggande behörighet och dessutom uppfylla de särskilda förkunskapskraven
eller tas in på s k Fri kvot (dock endast 6 platser av totalt 30).

Grundläggande behörighet har du om har slutbetyg från gymnasiet eller från komvux eller om du har skaffat dig kompetens på annat sätt.
Som särskilda förkunskapskrav gäller att du måste ha minst 2 års yrkeserfarenhet från samhällsbyggnadssektorn (t ex en teknisk förvaltning, arkitektkontor, byggarbetsplats).

Urval:
Om fler söker än det finns platser måste vi göra ett urval. Då är det den som har mest yrkeserfarenhet inom detta område (utöver 2 år) som tas in först. Betyg används inte som urvalsinstrument.

Tillgodoräknande:
Anser du att du redan har kunskaper som motsvarar någon eller några av de kurser som ingår i utbildningen? I så fall är det möjligt att du inte behöver "läsa om" dem, nämligen om du får tillgodoräkna dig kunskaper som du redan skaffat dig tidigare.
Du ansöker om tillgodoräknande på en särskild blankett.

För mer information om utbildningen samt ansökan fyll i en intresseanmälan nedan.