Sök utbildning:

Studiekanalen i sociala medier

 

knapp_sk_twitter 
 

Prenumerera på våra nyheter via RSS

Administratörsprogrammet, 180 högskolepoäng, Högskolan i Borås

Utbildare/skola

Högskolan i Borås

Kommun(er)

Borås

Hemsida

Klicka här

Utbildningspresentation

Administratörsprogrammet, 180 högskolepoäng, Högskolan i Borås

Utbildningen är fördelad på tre år och innehåller en kombination av ämnena företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statsvetenskap, vilket borgar för en god grundläggande kunskap i förvaltandets ekonomi, styrning och organisering. Förvaltningsprogrammet belyser utvecklingen av svensk ekonomi och välfärd och ger både teorietisk insikt och praktisk erfarenhet av förvaltning i den offentliga sektorn.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, projektarbeten och praktikfall. Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med offentliga verksamheter och professionsorienterade grupparbeten, där studenten möter såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Teori samspelar med praktik genom professionsföreträdare som gästföreläsare, i praktikfall, och praktiknära studier.

Basblock - årskurs 1 och 2

Basblocket omfattar kurser på grundläggande nivå i företagsekonomi om 60 hp, i informatik om 30 hp, i juridik om 7,5 hp, i nationalekonomi om 7.5 hp och i statsvetenskap om 15 hp. Basblocket ger en bred kunskap inom området offentlig förvaltning och en helhetsbild av den offentliga sektorns villkor och förutsättningar, såväl internt organisatoriskt som externt samhälleligt.

__År 1__

Förvaltning och politiska system (15 hp)
System- och organisationsteori (7,5 hp)
Grundkurs i praktisk informatik (7,5 hp)
Lagar och regler inom offentlig verksamhet (15 hp)
Organisationsteori för offentlig verksamhet (7,5 hp)
Projektbaserat utvecklingsarbete (7,5 hp)

 

__År 2__

Redovisning i offentlig verksamhet (7,5 hp)
Datorstödda administrativa system inom offentlig verksamhet (7,5 hp)
Ekonomistyrning för offentlig verksamhet (7,5 hp)
Styrning och ledning av offentlig verksamhet (7,5 hp)
Reformer, utvärdering och implementering (7,5 hp)
Webbdesign (7,5 hp)
Utvärdering i praktiken (15 hp)
Det finns ett stort behov av kvalificerade administratörer för en lång tid framöver.
Utbildningen leder till vanliga yrken som handläggare, utredare, analytiker,
informatör, projektledare, koordinator. Som administratör i den offentliga sektorn fungerar du som spindeln i nätet. I arbetsuppgifterna ingår allt från att använda datorstödda administrativa system till att göra professionella bedömningar och analyser.

Fördjupning - årskurs 3

Fördjupningsåret syftar till att ge möjligheter till både teoretisk och praktisk fördjupning. Det handlar om en ökad komplexitet i ämnesinnehåll och en betoning av problematisering, analys och reflektion. Färdighetsmässigt sker en ökad uppmärksamhet på kompetens i relation till administratörsrollen. Det gäller i första hand förmågan att handla självständigt i relation till mer kvalificerade arbetsuppgifter och specifika situationer i en förvaltning. Fördjupningsåret består av två olika inriktningar, företagsekonomi eller informatik.

Den första terminen år tre, det vill säga den femte terminen, i programmet är en valbar termin där studenten kan välja mellan praktik, utlandsstudier, praktik utomlands eller obligatoriska kurser inom vald inriktningar.

Praktik är en kurs på 30 hp som avser ge arbetslivserfarenhet som är relaterad till teoretisk kunskap. Möjligheterna att delta i kursen beror på om studenten själva lyckas ordna en praktikplats.

__Inriktning företagsekonomi - med praktiktermin__
Praktiktermin (30 hp)
Managementrevision (7,5 hp)
Forskningsmetodologi i företagsekonomi (7,5)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi, offentlig förvaltning (15 hp)

__Inriktning företagsekonomi - utan praktiktermin__
Redovisningens informationssystem (7,5 hp)
Performativ management (15 hp)
Valbar kurs (7,5 hp)
Managementrevision (7,5 hp)
Forskningsmetodologi i företagsekonomi (7,5)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi, offentlig förvaltning (15 hp)

__Inriktning informatik - med praktiktermin__
Praktiktermin (30 hp)
Förändringsarbete och design av informationssystem (7,5 hp)
Vetenskap, teori och metod med inriktning mot informationssystem (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik, offentlig förvaltning (15 hp)

__Inriktning informatik - utan praktiktermin__
System- och organisationsteori (7,5 hp)
Kommunikationsteori (7,5 hp)
Systemarkitekturer (7,5 hp)
Systemering (7,5 hp)
Förändringsarbete och design av informationssystem (7,5 hp)
Vetenskap, teori och metod med inriktning mot informationssystem (7,5 hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik, offentlig förvaltning (15 hp)

Utbildningen gör dig till en attraktiv medarbetare med bred kunskap inom administration inriktad mot den offentliga sektorn. Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna använda de mest förekommande administrativa systemen som används inom offentlig sektor idag samt ange hur dessa system är kopplade till varandra. Du kommer också att kunna värdera behovet av förbättringar inom administrativa rutiner och därmed vara en kvalificerad kravställare när rutiner och datasystem ska förändras eller bytas ut. Du ska även känna till de viktigaste lagar och regler som styr verksamheten inom den offentliga sektorn.